Program rada u 2016. godini

Operativni tim za izradu plana i programa rada na temelju prijedloga članova, izradio je Program rada Hrvatskog generalskog zbora u 2016. godini. Definirani su glavni ciljevi i potrebne aktivnosti, koji vode pozicioniranju i prepoznavanju Hrvatskog generalskog zbora u hrvatskom društvu.

Glavni ciljevi djelovanja su: 

1. Organizacija rada i djelovanja

2. Stručno - edukativna djelatnost

3. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

4. Suradnja i otvorenost HGZ-a

5. Sportsko - rekreativne i kulturne aktivnosti članova HGZ-a

U nastavku  donosimo predviđene aktivnosti (zadaće) koje će rezultirati ostvarenjem glavnih ciljeva djelovanja HGZ-a

1. Organizacija rada i djelovanja

 • preseljenje u nove prostore

 • opremanje prostora

 • izrada i usvajanje plana rada

 • izvještajna skupština

 • osmišljavanje djelatnosti u novim prostorima

 • izrada natječajne dokumentacije za projekte

 • ažuriranje članske dokumentacije

 • izrada financijskih planova rada

 • intenziviranje odnosa s medijima

 • donošenje strateškog plana djelovanja 2016. – 2020.

 • participacija članova HGZ-a u saborskim odborima za veterane, obranu i nacionalnu sigurnost

 • participacija članova HGZ- a u institucijama državne uprave i javnim poduzećima

 • inicijativa za dodjelu odlikovanja članovima HGZ-a

 • inicijativa za dodjelu činova

 • inicijativa za obilježavanje  važnijih datuma i obljetnica zbivanja iz Domovinskog rata na državnoj razini s izradom kalendara događanja

2. Stručno - edukativna djelatnost

 • pokretanje inicijative i imenovanje inicijativnog odbora „VIŠKA BITKA“

 • izrada Leksikona hrvatskih generala

 • inicijative za tematske rasprave:  - perspektive i razvoj ratnog zrakoplovstva 

             - strategija nacionalne sigurnosti

             - problematika obalne straže

             - nacionalna sigurnost i migracijska kriza

             - projekcija vanjske politike RH u narednom razdoblju

             - strukturiranje Sustava domovinske  sigurnosti

             - problematika zapovjedne odgovornosti u teoriji i praksi

             - uloga RH u sudskim procesima pripadnika HV-a i HVO

             - doktrina uporabe OS RH

 • sudjelovanje na ostalim stručnim i znanstvenim skupovima

 3. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

 • prikupljanje i obrada povijesne građe o Domovinskom ratu

 • sudjelovanje na obljetnicama povodom 25. godišnjice ustrojavanja zapovjedništava i postrojbi

 • aktualna problematika braniteljske populacije

 • inicijativa na izmjeni i dopuni Zakona o braniteljima

 • inicijativa o poboljšanju kvalitete života, zdravstvene i socijalne skrbi branitelja i umirovljenih vojnih osoba

 • inicijativa za ustanovljavanje Velereda dr. Franje Tuđmana

4. Suradnja i otvorenost HGZ-a

 • suradnja sa državnom, županijskom i lokalnom samoupravom

 • suradnja sa braniteljskim i drugim udrugama

 • suradnja sa proizvodnim tvrtkama

 • suradnja sa povijesnim postrojbama

 • međunarodna suradnja

 5. Sportsko - rekreativne i kulturne aktivnosti članova HGZ-a

 • gađanje

 • sportski tereni i bazeni

 • zdravstveni pregledi

 • organizirano posjećivanje kulturnih događanja i manifestacija

Pozivamo sve članove Hrvatskog generalskog zbora da se svojim prijedlozima uključe u rad.

Vrlo je važno odrediti pojedine nositelje aktivnosti - voditelje koji će izraditi određene projekte i natječajnu dokumentaciju, kako bi smo mogli sudjelovati na raspisanim natječajima i osigurati financijska sredstva.