Sigurnosno – obavještajni sustav danas

Sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj u današnjem obliku definiran je 2006. godine donošenjem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. U RH postoje dvije sigurnosno-obavještajne službe:

 • Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) i
 • Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA).

Njihova zadaća je prikupljanje, analiza, obrada i ocjena podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, odnosno koji su nužni za donošenje odluka u zaštiti nacionalnih interesa.

Rad sigurnosno-obavještajnih agencija usmjeravaju Predsjednik RH i Vlada RH kroz 

Vijeće za nacionalnu sigurnost (VNS).

Vijeće za nacionalnu sigurnost, između ostalog:

 • razmatra i procjenjuje obavještajne i sigurnosne prijetnje i rizike,
 • razmatra pitanja koja se odnose na nacionalnu sigurnost te donosi smjernice i zaključke,
 • razmatra pitanja iz djelokruga rada SOA-e i VSOA-e te im odobrava suradnju sa službama drugih država,
 • utvrđuje Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija,
 • utvrđuje mjere u svezi s rezultatima nadzora nad SOA-om i VSOA-om,
 • utvrđuje prijedlog sredstava za rad SOA-e i VSOA-e.

Vijeće za nacionalnu sigurnost čine:

 • Predsjednik RH,
 • predsjednik Vlade RH,
 • član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost,
 • ministri obrane, unutarnjih poslova, vanjskih i europskih poslova te pravosuđa,
 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e,
 • savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost,
 • načelnik Glavnog stožera OSRH,
 • predstojnik UVNS-a.

 U radu VNS-a sudjeluje i predsjednik Hrvatskoga sabora, a po potrebi i druge osobe.

Uz VNS, važnu ulogu u sigurnosno-obavještajnom sustavu ima i 

Savjet za koordinaciju sigurnosno – obavještajnih agencija (Savjet).

Savjet operativno usklađuje rad sigurnosno-obavještajnih agencija.

Savjet, između ostalog:

 • provodi odluke Predsjednika RH i Vlade RH o usmjeravanju rada SOA-e i VSOA-e,
 • razrađuje odluke VNS-a koje se odnose na rad sigurnosno-obavještajnog sustava,
 • operativno usklađuje rad tijela sigurnosno-obavještajnog sustava,
 • daje prijedloge VNS-u.

Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija čine:

 • član Vlade RH zadužen za nacionalnu sigurnost (predsjednik Savjeta),
 • savjetnik Predsjednika RH za nacionalnu sigurnost (zamjenik predsjednika Savjeta),
 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e
 • predstojnik UVNS-a.

Na sjednicama Savjeta po potrebi mogu sudjelovati i druge osobe iz pravosudnih, policijskih, inspekcijskih, nadzornih i drugih tijela i institucija.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjet obavlja 

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

UVNS obavlja stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjet za koordinaciju sigurnosno – obavještajnih agencija i administrativne poslove za Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti, te poslove koji predsjednicima Republike i Vlade omogućavaju nadzor nad radom sigurnosno – obavještajnih agencija i tijela sigurnosno obavještajnog sustava. UVNS, na osnovu uradaka sigurnosno obavještajnih agencija, izrađuje objedinjena i periodična izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednice Republike i Vlade.

UVNS je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost – hrvatski NSA National Security Authority, koji koordinira, usklađuje donošenje i nadzire primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj. UVNS obavlja poslove koji Vijeću za nacionalnu sigurnost omogućavaju ocjenu rada i nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama. Radom  UVNS-a upravlja predstojnik UVNS-a  kao  državni dužnosnik kojeg se imenuje, odnosno, razrješuje rješenjem koje supotpisuju Predsjednica Republike i predsjednik Vlade. Predstojnik UVNS-a imenuje se na vrijeme od četiri godine te može obnašati dužnost najviše dva mandata.

Za poslove u tehničkim područjima sigurnosti informacijskih sustava i mreža državnih tijela nadležan je 

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS).

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (OTC) aktivira i upravlja mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa. Drugim riječima, OTC je državno tijelo koje na zahtjev SOA-e i drugih zakonom ovlaštenih tijela, a uz odobrenje Vrhovnog suda, aktivira nadzor nad komunikacijama građana.

Vijeće za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske*

Vijeće za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske je osnovano Odlukom predsjednice Republike Hrvatske od 14. svibnja 2015. godine (NN 55/15 od 20. svibnja 2015.).

Vijeće vodi stručne rasprave o pojedinim pitanjima iz područja nacionalne odnosno domovinske sigurnosti u svrhu pripreme odgovarajućih stručnih podloga i analiza iz navedenog područja te pružanja savjeta Predsjednici Republike Hrvatske u izvršavanju Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih dužnosti i ovlasti. Sjednice Vijeća saziva Predsjednica Republike Hrvatske na prijedlog savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za obranu i nacionalnu sigurnost. Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednice Republike Hrvatske, sukladno uputama savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za obranu i nacionalnu sigurnost.

Predsjednik Vijeća: umirovljeni general-pukovnik Mladen Markač

Članovi Vijeća:

 1. umirovljeni general zbora Pavao Miljavac,
 2. umirovljeni general-pukovnik prof.dr.sc. Krešimir Ćosić,
 3. umirovljeni general-pukovnik Josip Čuletić,
 4. umirovljeni general-pukovnik Ante Gotovina,
 5. umirovljeni general-pukovnik Marijan Mareković,
 6. umirovljeni viceadmiral Zdenko Simičić,
 7. umirovljeni general-bojnik Miljenko Filipović,
 8. umirovljeni general-bojnik Josip Štimac,
 9. umirovljeni brigadni general Ivan Pokaz,
 10. umirovljeni pukovnik Ante Šoljić,
 11. Željka Antunović,
 12. Stipe Božić,
 13. dr.sc. Vlatko Cvrtila,
 14. dr.sc. Filip Dragović,
 15. mr.sc. Gordan Kolak,
 16. Damir Vanđelić,
 17. doc.dr.sc. Stjepan Šterc,
 18. prof.dr.sc. Alemka Markotić,
 19. doc.dr.sc. Robert Mikac,
 20. Tomislav Čuljak,
 21. prof.dr.sc. Zoran Grgić i
 22. Igor Tabak.

(*Sa www stranica Ureda predsjednice Republike Hrvatske, prosinac 2018.)

hgz-site-adminSigurnosno – obavještajni sustav danas