Vijesti

Završen elaborat Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar o vrednovanju znanstvenostručnih konferencija projekta “Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske”

Završetkom projekta i izradom elaborata o projektu dajemo ga na uvid članstvu Hrvatskog generalskog zbora i ukupne javnosti.

Svrha je ovoga projekta, primjenom načela i kriterija vanjskog vrednovanja, bila utvrditi u
kojoj su mjeri znanstveno-stručne konferencije koje je u sklopu projekta „Strateško promišljanje
o budućnosti Hrvatske“ organizirao Hrvatski generalski zbor pridonijele otvaranju novih
znanstveno-stručnih tema, a time boljem prepoznavanju i razumijevanju triju bitnih sastavnica i
odrednica sadašnjosti i budućnosti Hrvatske u kontekstu novih unutarhrvatskih i međunarodnih
silnica, napose nacionalne sigurnosti i održivog razvoja u najširem smislu te riječi:

 • nacionalne sigurnosti i sigurnosnih prijetnji i izazova;
 • demografije, migracija i unutarnje/javne sigurnosti;
 • položaja Hrvata izvan Hrvatske.

Glavni je cilj projekta bio izraditi Elaborat s rezultatima kvantitativnog i kvalitativnog vrednovanja znanstveno-stručnih konferencija u kontekstu nacionalnih strateških dokumenata, ponajprije Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Objavljivanjem Elaborata na mrežnim stranicama Hrvatskoga generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ispunjen je glavni cilj projekta.

Empirijska podloga vanjskog vrednovanja relevantni su nacionalni strateški dokumenti, odabrana znanstvena literatura te širi sažetci i ppt-prezentacije priopćenja sudionika znanstvenostručnih konferencija s ciljem izrade zaključaka i preporuka javnih politika koji se odnose na prijetnje i izazove, ali i potencijale demografskog, društvenog, gospodarskog i sigurnosnog okvira sadašnjeg razvoja kao i budućnosti Republike Hrvatske.

Projekt je proveden u sljedećim fazama:

 • prikupljanje relevantne dokumentacije, znanstvene literature, uključujući sažetke i
  ppt-prezentacije priopćenja s konferencija;
 • kvantitativna i kvalitativna analiza navedenih priopćenja u kontekstu nacionalnih
  strateških dokumenata;
 • koncipiranje zaključaka vrednovanja i prijedloga;
 • pisanje Elaborata s rezultatima vrednovanja;
 • lektura, oblikovanje i korektura rukopisa Elaborata za pripremu digitalizirane inačice;
 • Izrada digitalizirane inačice Elaborata;
 • objava Elaborata na mrežnim stranicama Hrvatskoga generalskog zbora i Instituta
  društvenih znanosti Ivo Pilar

Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti osmišljavanju i provedbi kvalitetnih javnih
politika koje će omogućiti što uspješniju realizaciju strateških smjerova i ciljeva Nacionalne
razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.

Zainteresirani čitatelji mogu klikom na linkove ispod slike pogledati ili preuzeti elaborat u pdf formatu.

Krešimir KašparZavršen elaborat Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar o vrednovanju znanstvenostručnih konferencija projekta “Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)