Vijesti

Hrvatski generalski zbor u 2023. godini

Na Saboru Hrvatskog generalskog zbora održanom 27. siječnja 2024. članstvu je predstavljeno i Izvješće o radu u 2023. godini. U želji da se i šira javnost upozna s nekim dijelovima tog Izvješća donosimo neke naglaske iz istoga.

Članstvo

Kao i u svakoj udruzi broj članova tijekom godina oscilira. Godine 2018. HGZ je imao 90 članova, 2019. godine 116, 2020. godine 108, a 2021. godine 111. Dio članova je iz raznih razloga napustio HGZ, a nažalost 12 redovitih i 1 počasni član su od 2018. do kraja 2023. godine preminuli. No, isto tako dolazili su i novi članovi, a posebno se  snažan rast bilježi u posljednje dvije godine pa je tako od 111 članova na kraju 2021. godine i 139. na kraju 2022. godine, broj članova do kraja 2023. godine narastao na 144, što je u odnosu na 2011. godinu porast za 29,73%. Po kategorijama kako ih određuje Statut HGZ-a na kraju 2023. godine HGZ je u brojci od 144 člana imao 119 redovitih, 11 počasnih i 14 podupirućih članova. Po strukturi činova članstvo čini 74 generala/admirala/glavnih policijskih savjetnika (od toga 2 generala zbora, 7 general-pukovnika/viceadmirala, 23 general-bojnika/kontraadmirala, 37 brigadnih generala/komodora i 5 glavnih policijskih savjetnika) te 56 viših i nižih časnika (od koji 4 stožerna brigadira, 42 brigadira, 9 pukovnika i 1  satnika), dok su ostali civilne osobe.  

Organizacijska struktura Hrvatskog generalskog zbora

Organizacijska struktura HGZ-a prilagođena je realizaciji ciljeva i područjima djelovanja propisanim Statutom, Strateškim planom HGZ-a 2020.-2027. i donesenim plansko-provedbenim dokumentima.

Tablica 1: Organizacijska struktura HGZ-a
Tablica 2: Skupine zadaća i funkcionalne cjeline HGZ-a zadužene za njihovu realizaciju

Aktivnosti Hrvatskog generalskog zbora

U 2023. godini održano je dvanaest sjednica Upravnog odbora HGZ-a sa više od stotinu točaka dnevnog reda,  organizirano je od strane HGZ-a ili su članovi organizirano sudjelovali na pojedinim aktivnostima u prosjeku svaki treći dan u godini.

Savjet HGZ-a za promociju Domovinskog rata i hrvatske vojne povijesti „Stožerni general Janko Bobetko“ organizirao je tijekom 2023. godine obilježavanje, ili su članovi HGZ-a organizirano sudjelovali na obilježavanjima, šezdeset događaja i obljetnica iz Domovinskog rata i hrvatske vojne povijesti.

Savjet HGZ-a za potporu kvaliteti življenja članova HGZ-a organizirao je tijekom 2023. više aktivnosti s ciljem:

  • Promocija skrbi za zdravlje i odaziva na sistematske preglede u organizaciji MHBDR
  • Poticanje inicijative za izgradnju Hrvatskog vojnog muzeja i Vojnog groblja
  • Organizacije i provedbe lovnih aktivnosti članova HGZ-a
  • Predavanja i druženja u Hrvatskom generalskom klubu.

Tijekom 2023. godine HGZ je uspješno provodio šest projekata financiranih od Grada Zagreba i Ministarstva hrvatskih branitelja.

Tablica 5: Prikaz projekata HGZ-a 2023. godine

Sudjelovanje u kreiranju javnih politika

Centar za istraživanje i analize „Dr. Franjo Tuđman“ koji je svojevrsni „think tank“ HGZ-a i još je u osnivanju, organizirao je tijekom 2023. godine predavanja o temama „Položaj Hrvata izvan Hrvatske“, „Ruska agresija na Ukrajinu“ i  „Stanje sigurnosti u okružju Republike Hrvatske“, a organizirano je više drugih konferencija, promocija, stručnih predavanja,  a članovi HGZ-a su sudjelovali na znanstvenim  skupovima. Napravljena su i dva vrijedna dokumenta s preporukama vezano na teme „Integraciju umirovljenih hrvatskih branitelja u život zajednice“ te „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“. O ovoj posljednjoj temi napravlje je i elaborat „Vrednovanje znanstveno-stručnih konferencija projekta HGZ-a ‘Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske’“ od strane Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“. Započeti su 2023., a u tijeku su i projekti „Kako pomoći u kriznim situacijama“, „Edukacijom do zdravlja“ te „Osposobljavanje mladih za obranu zemlje“.

Zaključak

Unatoč određenim izazovima koji su pratili HGZ tijekom 2023. godine,  uspješno je završen proces transformacije HGZ-a, sustav je normativno-pravno uređen, uspostavljen je sustav planiranja, osigurano je dugoročno održivo financiranje i uspostavljena je transparentnost u radu. HGZ se distancirao od dnevne politike i strančarenja, a zabilježen je snažan interes za uspostavu suradnje s HGZ-om.

HGZ se nastavlja razvijati, kako organizacijski kroz porast članstva tako i kroz teme i aktivnosti koje se stavljaju na dnevni red. Do kraja mandata vodstva izabranog na Saboru 2022. godine, a to je 2025. godina  ciljevi želje su biti vjerodostojan i pouzdan partner hrvatskoj državnoj politici, sudjelovati u kreiranju javnih politika iz područja sigurnosti i obrane, pratiti, analizirati i po potrebi predlagati rješenja iz djelokruga strateških   ciljeva i nacionalnih interesa Republike Hrvatske, upozoriti u slučaju ugroze, narušavanja ili dovođenje u pitanje temeljnih načela na kojima je stvorena hrvatska država te dostojanstveno obilježavati događaje i obljetnice iz hrvatske vojne povijesti i Domovinskog rata. Opći cilj udruge je svima koji se obvežu poštivati Statut i Kodeks HGZ-a osigurati mjesto okupljanja u kojem će se osjećati ugodno i u kojem će moći dobiti i pomoć i riječ razumijevanja. Hrvatski generalski zbor također pruža, a tako će biti i dalje, mogućnost daljnjeg društveno korisnog rada.

Plan za 2024.

Kritički sagledavajući planirano kao i objektivne okolnosti i subjektivne slabosti koje su 2023. godine usložile realizaciju, tijekom 2024. godine nameću se slijedeće zadaće:

  1. Poboljšanje strateškog komuniciranja u smislu da ne treba istupati po dnevnim događajima, komentirati ih i zauzimati stajališta već mudro i osmišljeno, u skladu sa imenom i renomeom,  birati teme, vrijeme, mjesto i način na koji će o njima progovoriti.
  2. Uvođenje  tjednih ili najmanje dvotjednih sadržaja za široko članstvo, pri čemu će utorkom poslijepodne prostor HGZ biti otvoren za sve članove.
  3. Osnivati ogranak za Dalmaciju, Istru i Kvarner.
  4. Uspostaviti suradnju sa strateškim braniteljskim udrugama.
  5. Sačuvati HGZ od politizacije, strančarenje i uvlačenja u izbornu utakmicu.
  6. Smanjiti broj aktivnosti te se koncentrirati na sudjelovanje u onima strateške razine.
Krešimir KašparHrvatski generalski zbor u 2023. godini

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)