hgz-site-admin

Konferencija „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske – sigurnosne prijetnje i izazovi“

U sklopu projekta Hrvatskog generalskog zbora na temu „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ održana je 26. listopada 2022. godine prva konferencija pod nazivom „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske – sigurnosne prijetnje i izazovi“. Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske zahtjeva svebuhvatne odgovore, a to znači da je potrebno sagledati sve aspekte neke prijetnje ili izazova pred kojim se država i nacija nalaze.  U okviru sadržaja ove prve konferencije težište je bilo usmjereno na dva aspekta i četiri teme: a) Međunarodni aspekt (teme: „Hrvatska u suvremenim globalnim izazovima“ i „Utjecaj ruske agresije na europsku i regionalnu sigurnost“) i Nacionalni aspekt (teme: „Ekonomska sigurnost Republike Hrvatske“ i „Hibridni rat prema Republici Hrvatskoj“). Konferencija je bila podijeljena na pojedinačni i plenarni dio. Najprije su pozvani predavači održali svoja predavanja, a nakon toga je organiziran plenarni dio u kojem su bila postavljana pitanja ili dati određeni komentari.

Predsjednik HGZ-a Marinko Krešić podnosi uvodno izlaganje

Nakon što je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić održao uvodno izlaganje te otvorio Konferenciju, u pojedinačnom djelu po temama izlagali su eksperti u području sigurnosti koji su prezentirali rezultate vlastitih istraživanja i ona saznanja koja danas dominantno utječu i oblikuju sigurnosno okruženje i stanje sigurnosti nacionalne države. Na prvu temu „„Hrvatska u suvremenim globalnim izazovima“ svoje je rezultate istraživanja, svoja razmišljanja i saznanja prezentirao  prof.dr.sc. Goran Bandov. Na drugu temu „Ekonomska sigurnost Republike Hrvatske“ svoje je rezultate istraživanja, svoja razmišljanja i saznanja prezentirao prof.dr.sc. Luka Brkić. Na treću temu „Hibridni rat prema Republici Hrvatskoj“ svoje je rezultate istraživanja, svoja razmišljanja i saznanja prezentirao doc.dr.sc. Gordan Akrap, a na četvrtu temu „Utjecaj ruske agresije na europsku i regionalnu sigurnost“ svoje je rezultate istraživanja, svoja razmišljanja i saznanja prezentirao dr.sc. Marinko Ogorec.

Predavači Marinko Ogorec, Luka Brkić, Gordan Akrap i Goran Bandov te moderator Konferencije Dario Matika

Konferenciji su nazočili izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja  Ivan Pokaz, izaslanik ministra obrane dr.sc Janko Bekić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Helfrich te članovi HGZ-a aktivni u Vijeću za strateška pitanja i Centru za istraživanje i analize u svojstvu inicijatora projekta i organizatora ove konferencije, ujedno i osobe koje imaju značajno praktično iskustvo u području vojnih pitanja, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti.

Na kraju cijelog projekta izdat će se Zbornik s materijalima svih konferencija u kojem će se prezentirati rezultati i zaključci projekta.

Uvodno izlaganje predsjednika Hrvatskog generalskog zbora

Marinko Krešić

“Zahvaljujem se svima Vama na dolasku i sudjelovanju na I. konferenciji Hrvatskog Generalskog Zbora u nizu pod naslovom „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske – sigurnosne prijetnje i izazovi“ koja se održava u sklopu projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ sufinanciranog od strane Ministarstva hrvatskih branitealja putem javnog poziva za 2022. godinu. Ovo je prva konferencija, a planirane su još dvije. Upravo za tri dana, točnije 29. listopada 2022. godine, navršava se 30. godina od Vojno–redarstvene operacije oslobođenja juga Hrvatske. Opisujući tijek bojnih operacija general Bobetko je tada naglasio:“Ovdje se borila i pobjedila cijela Hrvatska“. Trideset godina kasnije cijela je Hrvatska svjedočila otvaranju Pelješkog mosta i prometnom povezivanju juga Hrvatske s ostatkom države, čime je ostvaren jedan od najvažnijih strateških ciljava Republike Hrvatske i neopisivo je zadovoljstvo bilo reći: „Hrvatska je spojena“. To je bio svehrvatski projekt koji nas spaja, a ne razdvaja, kako je naglasio Predsjednik Vlade odnosno „monumentalni podsjetnik na odvažnost jednog naraštaja hrvatskih ljudi“ kako je to naglasio predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatski generalski zbor kao braniteljska udruga koja je nastala na vrijednostima Domovinskog rata smatra važnim prisjetiti se strateških postignućima hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske i njezinog vodstva, ali i otvoriti znanstveno-stručnu raspravu o strateškim temama budućnosti Hrvatske. Jedna od takvih tema je i nacionalna sigurnost u promjenjenom sigurnosnom okruženju kada nove prijetnje i izazovi dominiraju svakodnevnicom. Kompleksnost trenutka u kojem se nalazi Hrvatska kao članica EU-a i NATO-a zahtijeva i kompleksan (sveobuhvatan) odgovor na nove izazove i prijetnje. Svjedoci smo energetske krize u čije suzbijanje Vlada RH ulaže velike napore, inflacije, radikalizacije društva, koruptivnih radnji u trenucima kada su društvo i svaki njen pojedinac pozvani na solidarnost i štednju. Niz je i strateških uspjeha koji su ostvareni ili su pred ostvarenjem kao što je ulazak u euro zonu i uvođenje eura, ulazak u Schengenski prostor te ostvarenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ali nemožemo i nesmijemo biti u potpunosti zadovoljni. Moramo ići dalje. Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske zahtjeva sveobuhvatne odgovore, a to znači da moramo sagledati sve aspekte neke prijetnje ili izazova pred kojim se država i nacija nalaze. Razvoj nove euro-atlantske sigurnosne arhitekture traži „svježa rješanja u području sigurnosti“, a brzina narastajućih napetosti i nemogućnost združenog odgovora euro-atlantskih institucija na izazove, prijetnje i krize zahtjeva kvalitetnu procjenu sigurnosnog okružanja kao i mehanizama i instrumenata za ostvarivanje nacionalne sigurnosti u budućnosti. Naravno s težnjom osiguranja političke stabilnosti, teritorijalne cjelovitosti, ekonomske sigurnosti, demografskog razvoja i zdravstvene dostupnosti svima kojima je to potrebno u Hrvatskoj. Cilj je jasan, potrebno je iskoristiti sve potencijale, otkloniti gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom i potaknuti što brži razvitak Hrvatske, ali postavlja se pitanje kako i na koji način to učiniti? Najbolji primjer tome je Konferencija o budućnosti Europe. Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru te konferencije 15. listopada 2021. godine organiziralo je vlastitu konferenciju pod nazivom „Sveobuhvatni pristup u suzbijanju kriminaliteta droga“ jer nezakonita trgovina drogom predstavlja najveće kriminalno tržište Europske unije. A s drogom je povezan organizirani kriminal, krijumčarenje ljudi, pranje novca i nasilje. Spomenuta konferencija namijenjena je bila općoj javnosti, osobama mlađe životne dobi, studentima i predstavnicima medija radi podizanja svijesti o štetnim učincima zlouporabe droga. Jednako tako namjera je naše konferencije „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske – sigurnosne prijetnje i izazovi“ kao i samog projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ pružiti javnosti, državnim dužnosnicima, sveučilišnoj zajednici i drugim institucijama relevantno mišljenje i „pogled u budućnost“ o onome što je važno za zajedničku sigurnost i napredak kroz uključivost, otvorenost i transparentnost Hrvatskog generalskog zbora. Jer u njemu djeluju časnici koji su dokazali svoju stručnost u području vojnih pitanja, obrane, nacionalne i domovinske sigurnosti.”

Marinko Krešić, Ljubo Ćesić, Mladen Kruljac i Frane Tomičić

O projektu

Hrvatski Sabor donio je 2017. godine „Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hravtske“ (NN. 123/2017) kojim je uredio sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama kao i oblikovanje i provedbu javnih politika. Jedno od temeljnih strateških polazišta programa Hrvatskog generalskog zbora je da će organiziranim djelovanjem dati svoj doprinos u kreiranju javnih politika te promicati nove oblike rada kao što su konferencije, javne rasprave i sl. događaje na kojima će okupljati intelektualnu elitu, autoritete i stručnjake za pitanja od strateškog značaja. Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine u koje se nalazi razvojni smjer 2. „Jačanje otpornosti na krize“ jer je globalna kriza stavila na kušnju zdrastvene sustave, sustave socijalne skrbi, društva i gospodatstva, kao i poticajnog oruženja za obitelj, demografsku obnovu i primjerenu mirovinu.  Nacionalna razvojna strategija je hijerahijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj, ona sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvastke i potrebe za ulaganjem u desetogodišnje razdoblje.  U Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030. godine nedvojbeno se ističe kako njena provedba pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina. I upravo se pozivu Vlade RH kroz projekt „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ odazvao Hrvatski generalski zbor kao braniteljska udruga. Ovaj projekt usmjeren je prije svega na jačanje otpornosti na krize. Rješavanje izazova koji se nalaze pred ostavrenjem starateških ciljeva mogu pronaći u sinergiji različitih čimbenika i svobuhvatnom pristupu razvoju. Zato će projekt i konferencije biti usmjerene na sve složeniju sigurnosnu situaciju u svijetu, zahtjevima za promjenama kao i razvoj nove euro-atlanska sigurnosne arhitekture. Cilj aktivnosti ogleda se prije svega u analitičko – sintetičkom pristupu strateškom promišljanju o budućnosti Hrvatske, a to znači iskoristiti svoje potencijale. Hrvatski generalski zbor želi pridonijeti takvom pristupu na način da korisnici aktivnosti i rezultata projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvastke“ budu prije svega hrvatski državljani, ali i građani i građanke Europske unije. Ključno načelo na kojem se temelji projekt i konferencija je uključivost, otvorenost i transparentnost. Zato će se s rezultatima projekta upoznati dužnosnici, sveučilišni profesori, visoki vojni časnici, stručnajci i drugi učesnici i svi koji će radom i tematskim raspravama dati doprinos strateškom promišljenju o budućnosti Hrvatsku na temeljima Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

Tekst: D.Matika/KK, fotografije: HGZ/S.Mihović

hgz-site-adminKonferencija „Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske – sigurnosne prijetnje i izazovi“
pročitaj više

Nastavak predavanja o Domovinskom ratu

U srijedu 26. listopada 2022. godine održano je drugo po redu stručno predavanje  za predmetne učitelje i nastavnike povijesti Grada Zagreba i Zagrebačke županije u sklopu projekta „Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu“ kao nastavak stručnog predavanja od 19. listopada 2022., a na temu priprema Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za završne operacije u Domovinskom ratu. Predavanje su održali generali Pavao Miljavac i Josip Štimac.

Pavao Miljavac i Josip Štimac
Uvodno izlaganje Marinka Krešića

Nazočnima se na početku skupa obratio predsjednik Hrvatskog generalskog zbora general Marinko Krešić te naglasio želju i nastojanje Hrvatskog generalskog zbora da se na ovakvim predavanjima prenesu autentične činjenice o Domovinskom ratu s obzirom da se radi o živućim svjedocima i sudionicima Domovinskog rata i o osobama koje su tada obnašale visoke vojne zapovjedne funkcije.

Predavanju je nazočilo četrdesetak predmetnih učitelja i nastavnika povijesti, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja general Ivan Pokaz te viši savjetnik za povijest u Odjelu za stručno-pedagoški nadzor u Agenciji za odgoj i obrazovanje prof. Timur Križak.

hgz-site-adminNastavak predavanja o Domovinskom ratu
pročitaj više

Proslava 20 godina udruge “Zrinska garda”

Izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora predvođeno Ljubom Ćesićem, zamjenikom predsjednika, sudjelovalo  je na svečanoj prisezi novih gardista i članova Udruge te na proslavi 20. obljetnice osnutka i djelovanja udruge “Zrinska garda Čakovec u Čakovcu koja je održana 22. listopada 2022. godine. Tijekom proslave članovi HGZ-a Darinko Bago, Kornelije Brkić i Drago Horvat primljeni su u članstvo Udruge.

Polaganje vijenaca na proslavi jubileja
Među novim članovima su i Kornelije Brkić, Darinko Bago i Drago Horvat

Fotofrafije: Međimurske novine/Zlatko Vrzan

hgz-site-adminProslava 20 godina udruge “Zrinska garda”
pročitaj više

Komemoracija u Baćinu

U petak, 21. listopada 2022. godine izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora koje je predvodio zamjenik predsjednika general Ljubo Ćesić sudjelovalo je u obilježavanju 31. godišnjice stradanja civila Pounja. Članovi izaslanstva HGZ-a bili su u pratnji državnog tajnika Špire Janovića, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i potpredsjednika Vlade, ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda,

U Baćinu pokraj Hrvatske Dubice prije 31. godinu dogodio se jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu. Uz obalu rijeke Une, pripadnici srpskih paravojnih formacija ubili su 56 civila, uglavnom starijih i nemoćnih osoba. Tijela nedužnih civila ekshumirana su u proljeće 1997. godine iz masovne grobnice u Baćinu, naselju na području općine. Nakon Ovčare, ta je masovna grobnica druga po veličini iz Domovinskog rata. Za nekim stradalima još se traga, a devet osoba ekshumiranih iz masovne grobnice još nije identificirano.

S.Mihović, Š.Janović, Lj.Ćesić, R.Klicper

Izaslanik Predsjednika Republiek Hrvatske bio je brigadir Stjepan Žinić, a izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Vijenac je položila i svijeću upalila ispred Grada Zagreba gospođa Milena Suknaić, voditeljica Odjela za programe udruga.

S.Mihović, Lj.Ćesić, M.Suknaić, R.Klicper

Ova tužna obljetnica, sjećanje na žrtve bezumlja i pokušaja zatiranja hrvatskog naroda u Pounju, okupila je uz obitelji stradalnika i stanovnika Baćina, djecu OŠ „Ivo Kozarčanin“ iz Hrvatske Dubice, udruge proistekle iz Domovinskog rata, predstavnike policije i jedinica lokalne samouprave.

Fotografije: Siniša Vidović,  protokol Sisačko-moslavačke županije

hgz-site-adminKomemoracija u Baćinu
pročitaj više

Predavanje o Domovinskom ratu

U srijedu 19. listopada 2022. godine održano je stručno predavanje  za predmetne učitelje i nastavnike povijesti Grada Zagreba i Zagrebačke županije u sklopu projekta „Nacionalni program edukacije o Domovinskom ratu“. Tema stručnog predavanja bila je o pripremama Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za završne operacije u Domovinskom ratu. Predavači su bili generali Pavao Miljavac i Josip Štimac.

Prva slika: Lj.Ćesić, zamjenik predsjednika HGZ-a, P.Miljavac, J.Štimac, T. Križak i I.Pokaz Druga slika: dr.sc.Dubravka Brezak Stamać Treća slika: P.Miljavac Četvrta slika: J.Štimac

Predavanje je nastavak dugogodišnjeg projekta koje provodi Hrvatski generalski zbor uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i stručnu pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje. Od 2016 godine održan je niz od dvadesetak predavanja, uz prekid od 2020. godine zbog pandemije COVID-19. Predavanje je održano u velikoj dvorani Hrvatskog generalskog zbor u nazočnosti pedesetak predmetnih učitelja i nastavnika povijesti.  Predavanju su nazočili i izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja general Ivan Pokaz, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr.sc. Dubravka Brezak Stamać, gospođa Milena Suknaić, ispred Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba rada iz Odjela za programe udruga te viši savjetnik za povijest u Odjelu za stručno-pedagoški nadzor u Agenciji za odgoj i obrazovanje Timur Križak.

hgz-site-adminPredavanje o Domovinskom ratu
pročitaj više

Čestitka novom predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije

U prigodi izbora mons. Dražena Kutleše, splitsko-makarskog nadbiskupa i porečkog i pulskog apostolskog upravitelja za predsjednika Hrvatske biskupske konferencije predsjednik HGZ-a Marinko Krešić uputio je nadbiskupu slijedeću čestitku:

“Poštovani nadbiskupe, u ime članova Hrvatskog generalskog zbora i svoje osobno s iskrenom Vam radošću čestitam na izboru za predsjednika Hrvatske biskupske konferencije. U obnašanju ove odgovorne dužnosti želimo Vam nastavak požrtvovnog i ustrajnog promicanja crkvenog nauka i pastoralnog življenja u ovim izazovnim vremenima. Neka Vas i nas uvijek dragi Bog čuva.”

hgz-site-adminČestitka novom predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije
pročitaj više

Čestitka novom rektoru Sveučilišta u Zagrebu

U prigodi izbora novog rektora Sveučilišta u Zagrebu predsjednik HGZ-a Marinko Krešić uputio je čestitku prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću u tekstu koji je u nastavku:

“Poštovani profesore, u ime članova Hrvatskog generalskog zbora i svoje osobno čestitam Vam na izboru za rektora Sveučilišta u Zagrebu te želim puno uspjeha u provođenju predviđenog programa rada i daljnjem strateškom promišljanju razvoja Sveučilišta. Temeljni ciljevi djelovanja Hrvatskog generalskog zbora su promicanje hrvatske vojne misli i tradicije, znanstveno i stručno istraživanje Domovinskog rata, zaštita ugleda i  dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i promicanje zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država te smo za njihovo ostvarenje otvoreni za punu suradnju i za sve projekte u tom smislu.”

hgz-site-adminČestitka novom rektoru Sveučilišta u Zagrebu
pročitaj više

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić sudjelovao je 6. listopada 2022. u Bosanskom i Slavonskom Brodu na svečanostima Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini, a u prigodi 30. obljetnice obilježavanja pada Bosanskog Broda i većeg dijela Bosanske Posavine.

U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana 101. Bosanskobrodske brigade i koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, prvi dio programa započeo je polaganjem vijenaca i molitvom kod spomen obilježja na gradskom groblju u Bosanskom Brodu.

Slijedila je misa zadušnica u župnoj crkvi Sv. Ilije proroka u Bosanskom Brodu za sve poginule, nestale i umrle branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu. Drugi dio programa odvijao se u popodnevnim satima u Slavonskom Brodu. Započeo je polaganjem vijenaca i svijeća kod Spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima na Trgu Stjepana Miletića na koje su uz predstavnike društveno političkih vlasti iz Bosne i Hercegovine sudjelovali predstavnici gradskih i županijskih vlasti iz Slavonskog Broda.

hgz-site-adminDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini
pročitaj više

Čestitka uz 8. listopada Dan Hrvatskoga sabora

U prigodi obilježavanja 8. listopada, spomendana Dan Hrvatskoga sabora HGZ je uputio čestitku predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću. Tekst čestitke glasi:

“Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora,
u znak sjećanja na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine donio Odluku o raskidu državnopravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, 8. listopada obilježavamo kao Dan Hrvatskoga sabora. Na taj dan prisjećamo se vremena kada je Hrvatska pokazala odlučnost i hrabrost te se izborila za slobodu i neovisnost Lijepe naše na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom.
Tim povodom u ime svih članova Hrvatskog generalskog zbora i svoje osobno ime čestitam ovaj spomendan Vama i svim zastupnicima i djelatnicima Hrvatskoga sabora.
S poštovanjem, predsejdnik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić, umirovljeni general-bojnik”

hgz-site-adminČestitka uz 8. listopada Dan Hrvatskoga sabora
pročitaj više

In memoriam Ankica Tuđman 24.7.1926. – 6.10.2022.

Na vijest o smrti gospođe Ankice Tuđman supruge prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koja je preminula 6. listopada 2022. godine Hrvatski generalski zbor je uputio izraze sućuti obitelji Tuđman u tekstu koji glasi:

“Poštovana obitelji Tuđman, sa žaljenjem smo primili vijest o odlasku gospođe Ankice Tuđman. U ovim tužnim trenucima za vašu obitelj, primite izraze iskrene sućuti u ime svih članova Hrvatskog generalskog zbora i u moje osobno ime.

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora general Marinko Krešić”

hgz-site-adminIn memoriam Ankica Tuđman 24.7.1926. – 6.10.2022.
pročitaj više