Generali i admirali od 1991. do 1999. godine

Djelatni generali i admirali od 1991. do 1999.

Prevođenje, dodjela, promaknuće u čin generala/admirala (77)

1991

Agotić Imra (gb), Grubišić Božidar (ad), Ignac Josip (gb), Kikerec Velibor (gb), Letica Sveto (admiral), Prodan Ivan (gb), Roso Ante (gb), Stipetić Petar (gb), Štimac Ivan (gb), Špegelj Martin (gz), Tus Anton (gz) (11)

1992

Basarac Ivan (gb), Bobetko Janko (gz), Budimir Božo (gb), Čermak Ivan (gp), Červenko Zvonimir (gb), Erceg Josip (ka), Feldi Franjo(gb), Gorinšek Karl (gb), Jelić Ivo (gb), Lucić Josip (gb), Marinović Nojko (gb), Praljak Slobodan (gb), Srnec Đuro (4.01.1992.gb), Šarlija-Daidža Mate (gb), Šimac Petar (gb), Zadro Blago (gb)-posmrtno (16)

1993

Budimir Ante (gb), Dečak Đuro (gb), Kajić Davorin (ka), Matić Stanko (gb), Petković Milivoj (gb), Stipetić Vid (ka), Tole Žarko (gb) (7)

1994 Blaškić Tihomir (gb), Crnjac Miljenko (gb), Ćuk Mile (gb), Domazet-Lošo Davor (ka), Gotovina Ante (gb), Laušić Mate (gb), Ćosić Krešimir (gb), Mareković Marijan (gb), Miljavac Pavao (gb), Vrbanac Vinko (gb), Zagorec Vladimir* (gb) (11)

1995

Ademi Rahim (gb), Barić Slavko (gb), Budimir Živko (gb), Ćesić Ljubo (gb), Džanko Luka (gb), Ćuletić Jozo (gb), Filipović Milenko (gb), Kapular Ivan (gb), Kašpar Krešimir (gb), Korade Ivan (gb), Kovačić Vladimir (kmd), Krstičević Damir (gb), Matijaš Andrija (gb)-posmrtno, Norac-Kevo Mirko* (gb), Tolj Ivan (gb), Tuđman Miroslav (gb) (16)

1996

Kakarigi Matko (gb), Kruljac Mladen (gb), Milićević Jozo (gb), Skender Zvonimir (gb) (4)

1997

Glavaš Branimir* (gb), Kontrec Augustin (kmd), Tolić Ivica (kmd) (3)

1998

Grdić Darko (gb), Krešić Marinko (gb), Rebić Markica (gb), Galić Miljenko (gb), Glasnović Željko (gb), Jelavić Ante (gb), Jelić Zlatan-Mijo (gb), Perković Franko (kmd), Sopta Stanko (gb) (9)

* Zagorcu, Norcu i Glavašu čin generala je oduzet 2010. godine

Promaknuća unutar kategorije

1992 Srnec Đuro (4.12.1992. u gp)

1994 Červenko Zvonimir (u gp), Lucić Josip (u gp), Praljak Slobodan (u gp), Roso Ante (u gz)

1995 Agotić Imra (u gp), Bobetko Janko (u sg), Červenko Zvonimir (u gz), Dečak Đuro (u gp), Gotovina Ante (u gp), Kajić Davorin (u va), Stipetić Petar (u gp),

1996 Crnjac Miljenko (u gp), Ćosić Krešimir (u gp), Letica Sveto (u sa), Miljavac Pavao (u gp), Stipetić Vid (u va), Ignac Josip (u gp)

1998 Basarac Ivan (u gp), Ćuk Mile (u gp), Feldi Franjo (u gp), Petković Milivoj (u gp) Domazet-Lošo Davor (u va)

Kratice činova generala u kopnenoj vojsci i zrakoplovstvu:
brigadni general=gbr, general-bojnik=gb, general-pukovnik=gp, general zbora=gz, stožerni general=sg.

U mornarici kratice činova admirala su:
komodor=kmd, kontraadmiral=ka, viceadmiral=va, admiral=ad, admiral flote=af (od 1995. do 2000. stožerni admiral=sa).

Pričuvni generali od 1991. do 1999.

Dodjela, prevođenje, priznanje, promaknuće (34)

1992

Crnić Jadranko (prič gb), Markač Mladen (prič gb) (2)

1993

Binenfeld Zlatko, Boljkovac Josip, Domljan Žarko, Đodan Šime, Gregurić Franjo, Jarnjak Ivan, Juzbašić Živko, Mesić Stjepan, Šarinić Hrvoje, Šeks Vladimir (svi prič gb), Manolić Josip, Šušak Gojko (prič gpuk) (12)

1994

Tomljenović Željko (prič gb), Mutak Vlado (prič gp)-prevođenje posmrtno, Brodarac Đuro (prič gb), Juras Josip (prič gb) (4)

1995

Ivas Šime (prič gb)-posmrtno

1996

Bebić Luka-promaknuće u prič gb, Hebrang Andrija-promaknuće u prič gb (2)

1997

Martinović Jozo (prič gb)-posmrtno, Mateša Zlatko (prič gb),

Pavletić Vlatko (prič gb), Šantić* Vlado (gb)-počasni čin nestaloj osobi, Valentić Nikica (prič gb), Vuković Milan (prič gb) (6)

1999

Badurina*** Berislav (prič gb)-priznanje čina, Belinić** Marko (prič gb)-prevođenje, Boban Mate (prič gb)-posmrtno, Kučišec*** Anđelko (prič gb)-priznanje čina (4)

2000

Aleksić*** Josip (prič gb)-priznanje,

Biondić*** Tomislav (prič gb)-priznanje,

Škrinjar*** Egon (prič gb)-priznanje posmrtno (3)

*Šantić Vladi dodijeljen je počasni čin kao nestaloj osobi. Zakonom o službi u OSRH iz 1995. godine uveden je institut počasnog čina oružanih snaga koji se mogao dodijeliti za zasluge stečene u ratu, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske. Počasni čin davao je pravo na oznake i odgovarajuće vojne počasti bez prava na zapovijedanje i vođenje.

**Belinić Marku čin je preveden, a ***Badurini Barislavu, Anđelku Kučišecu, Aleksić Josipu, Biondić Tomislavu te Egonu Škrinjaru čin je priznat na temelju Odluke o priznanju vojnih činova hrvatskim građanima koji su bili pripadnici različitih oružanih postrojbi, odnosno vojski na tlu Hrvatske koju je Predsjednik Republike Hrvatske donio je 10. svibnja 1999. godine. Samo priznanje čina nije donosilo nikakva druga prava, osim prava na isticanje čina i nošenje propisane odore u prigodi državnih i vojnih blagdana. Prijedlog za priznanje čina Aleksiću, Biondiću i Škrinjaru došao je u Ured Predsjednika Republike za vrijeme života dr. F. Tuđmana, a odluku o priznanju potpisao je 5. siječnja 2000. privremeni predsjednik države akademik V. Pavletić.

Promaknuća unutar kategorije

1995

Markač Mladen (prič genpuk)

1998

Šušak Gojko (pričuvni stožerni general) – posmrtno

Krešimir KašparGenerali i admirali od 1991. do 1999. godine