Referendum 1991.

Referendum održan 19. svibnja 1991. kao temelj proglašenja suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

Na referendumu se odlučivalo o dva pitanja:

1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?

Od ukupnog broja birača koji su se odazvali glasovanju (3.051.881 ili 83,56% od ukupnog biračkog tijela koje je iznosilo 3.652.225 birača) pozitivno se opredjelilo 2.845.521 glasača ili 93,24%, a protiv prijedloga 126.630 glasača ili 4,15%.

2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Od ukupnog broja birača koji su se odazvali glasovanju (3.051.881 ili 83,56% od ukupnog biračkog tijela koje je iznosilo 3.652.225 birača) pozitivno se opredjelilo 164.267 glasača ili 5,38%, a protiv prijedloga 2.813.085 glasača ili 92,18%.

Na temelju rezultata referenduma Sabor Republike Hrvatske donio je 25. lipnja 1991. godine Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, u kojoj se utvrđuje da “ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje”. Na istoj je sjednici sva tri vijeća, Sabor donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Od 15.11.2001. godine dan 25. lipnja se obilježava kao državni blagdan pod nazivom Dan državnosti, a od 1.01. 2020. kao Spomen dan pod nazivom Dan neovisnosti.

Utvrđujući da je tromjesečni rok odgode primjene Ustavne odluke od 25. lipnja 1991. godine, koji je određen Brijunskom deklaracijom, istekao 7. listopada 1991. godine, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici svih vijeća održanoj 8. listopada 1991. godine, donio je Odluku kojom “Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ i odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ (…)”.

Na temelju navedenog, 8. listopada 1991. godine smatra se danom kada je Republika Hrvatska raskinula sve državnopravne veze s bivšom SFRJ i postala samostalna i neovisna država, te se obilježava kao državni blagdan pod nazivom Dan neovisnosti

Krešimir KašparReferendum 1991.