Članstvo

Članstvo u HGZ može biti redovito, pridruženo i počasno.

Redoviti članovi HGZ mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske s činom generala ili admirala Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom stožernog brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, s činom generala HVO, pripadnici MUP-a sa zvanjem glavnog policijskog inspektora, odnosno glavnog policijskog savjetnika, čelnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, odnosno sudionici Domovinskog rata koji su od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine bili imenovani na odgovarajuća zapovjedna mjesta i obnašali te dužnosti.

Pridruženi član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati i drugi poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske s činom pukovnika ili brigadira Oružanih snaga Republike Hrvatske, činom pukovnika ili brigadira HVO, pripadnik policije sa zvanjem policijskog savjetnika te djelatnici Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, ako za to postoje opravdani razlozi.

Počasni član HGZ može na prijedlog redovitog člana postati hrvatski državljanin zaslužan za razvitak i napredak hrvatske vojne misli i jačanje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske, a naročito za značajan doprinos u Domovinskom ratu. Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i hrvatski državljanin koji je osobitim zaslugama pridonio općem razvitku Hrvatskog generalskog zbora i Republike Hrvatske.   Počasni član može na prijedlog predsjednika HGZ-a postati i strani državljanin s činom generala ili admirala, koji je zaslužan za stvaranje i obranu hrvatske države tijekom i nakon Domovinskog rata, za uspješnu suradnju strukovnih udruga te za ukupno promicanje hrvatskih nacionalnih interesa.

Članom HGZ postati osoba postaje nakon što vlastoručnim potpisivanjem pristupnice uz koju prilaže  životopis, prihvati odredbe Statuta HGZ-a, Kodeksa Hrvatskog generalskog zbora i odluke nadležnih tijela HGZ.

Članovi HGZ-a upisuju se u registar članova koji u elektronskom obliku vodi poslovni tajnik HGZ-a. Registar članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Upravni odbor HGZ donosi odluku o prijemu i prestanku članstva.

Članovima HGZ-a se izdaje članska iskaznica i službena značka HGZ-a čiji izgled, sadržaj, način izdavanja te način nošenja utvrđuje Upravni odbor HGZ-a posebnom odlukom.

Redoviti i pridruženi članovi HGZ-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor HGZ-a.

Članovi HGZ imaju pravo i obvezu aktivno sudjelovati u  provedbi djelatnosti i ostvarivanju ciljeva HGZ, a osobito moraju:

  1. čuvati i promicati ugled i interese HGZ,
  2. prijedlozima poticati na rad predstavnike u tijelima HGZ,
  3. redovito plaćati članarinu,
  4. čuvati materijalna dobra,
  5. ostvarivati aktivno i pasivno biračko pravo.

Članstvo u HGZ prestaje:

  1. dragovoljnim istupanjem na temelju pisane izjave člana,
  2. odlukom Upravnog odbora zbog neplaćanja članarine kroz duže uzastopno razdoblje,
  3. isključenjem iz članstva,
  4. prestankom djelovanja HGZ.

Na dan 31. listopada 2020. članstvo HGZ-a čini 109 članova.

U sastavu su 3 generala zbora, 1 viceadmiral, 6 general-pukovnika, 24 general-bojnika, 1 komodor, 25 brigadnih generala, 2 glavna policijska savjetnika, 5 stožernih brigadira, 25 brigadira, 7 pukovnika i 1 satnik. U članstvu su i 3 počasna te 6 podupirućih članova.

hgz-site-adminČlanstvo