Priznanja HGZ-a

Priznanja Hrvatskog generalskog zbora

Na temelju članka 4.a. Statuta Hrvatskog generalskog zbora, Upravni odbor je na sjednici održanoj 7. svibnja 2019. donio

Odluku o priznanjima Hrvatskog generalskog zbora

I. Priznanja Hrvatskog generalskog zbora

Članak 1.

Priznanja Hrvatskog generalskog zbora su Plaketa, Povelja, Zahvalnica i Spomen znak.

Priznanja Hrvatskog generalskog zbora (u daljnjem tekstu: HGZ) dodjeljuju se odlukom Upravnog odbora HGZ-a.

Predlagatelj dodjele može biti svaki član HGZ-a.

II. Plaketa HGZ-a

Članak 2.

Plaketa je najviše priznanje HGZ-a.

Dodjeljuje se pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama za iznimna ostvarenja koja su značajno pridonijela ostvarenju temeljnih ciljeva HGZ-a.

Plaketa HGZ-a dodjeljuje se tijekom godine po potrebi.

Plaketa HGZ-a uručuje se na prigodnoj svečanosti načelno u prostorijama HGZ-a.

Članak 3.

Plaketa može biti u dvije veličine, a izrađuje se od pozlaćenog ili posrebrenog metala.

Članak 4.

Velika zlatna plaketa dodjeljuje se za pojedinačna (osobna) ili ukupna (skupna) iznimno velika ostvarenja i zasluge u promicanju zajedništva, promicanju i istraživanju hrvatske vojne misli i nacionalne tradicije, u borbi za zaštitu ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja te drugih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, a što su temelji na kojima se zasniva i rad Hrvatskog generalskog zbora.

Članak 5.

Velika srebrna plaketa dodjeljuje se za pojedinačna (osobna) ili ukupna (skupna) velika ostvarenja i zasluge u promicanju zajedništva, promicanju i istraživanju hrvatske vojne misli i nacionalne tradicije, u borbi za zaštitu ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja te drugih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, a što su temelji na kojima se zasniva i rad Hrvatskog generalskog zbora.

Članak 6.

Zlatna plaketa dodjeljuje se za pojedinačna (osobna) ili ukupna (skupna) posebna ostvarenja i zasluge u promicanju zajedništva, promicanju i istraživanju hrvatske vojne misli i nacionalne tradicije, u borbi za zaštitu ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja te drugih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, a što su temelji na kojima se zasniva i rad Hrvatskog generalskog zbora.

Srebrna plaketa dodjeljuje se za pojedinačne (osobne) ili ukupne (skupne) zasluge u promicanju zajedništva, promicanju i istraživanju hrvatske vojne misli i nacionalne tradicije, u borbi za zaštitu ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja te drugih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, a što su temelji na kojima se zasniva i rad Hrvatskog generalskog zbora.

Članak 7.

Velika plaketa je uvećani znak HGZ-a izrađen iz pozlaćenog ili posrebrenog metala promjera 100 mm uokviren pleterom smješten u primjerenoj tamnoplavoj kutiji na kojoj s unutarnje strane poklopca piše „Hrvatski generalski zbor“.

Plaketa je uvećani znak HGZ-a izrađen iz pozlaćenog ili posrebrenog metala promjera 65 mm smješten u primjerenoj tamnoplavoj kutiji na kojoj s unutarnje strane poklopca piše „Hrvatski generalski zbor“.

Uz plaketu dolazi pozlaćena ili posrebrena satinirana pločica na kojoj se upisuje naziv dužnosti ili drugi primjeren tekst te ime i prezime osobe ili naziv subjekta kojima se plaketa dodjeljuje te datum dodjele.

Članak 8.

Pri uručenju plaketa dodjeljuje se i isprava o dodjeli.

Isprava je omeđena pravokutnikom centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je podloga koju čini slika oštećenog vodotornja u Vukovaru kao simbola stradanja i herojskog otpora hrvatskog naroda.

Sadržaj isprave o dodjeli otisnut je ispod znaka Hrvatskog generalskog zbora i natpisa HRVATSKI / GENERALSKI / ZBOR, a glasi: „Na temelju odluke Upravnog odbora / Hrvatski generalski zbor / dodjeljuje / VELIKU / ZLATNU ili SREBRNU PLAKETU“, ime i prezime nagrađene osobe, dužnost iste ili naziv nagrađene cjeline te obrazloženje priznanja. Ispod obrazloženja u sredini ispisano je „Predsjednik / Hrvatskog generalskog zbora“, otisnut je faksimil potpisa te ime i prezime predsjednika Hrvatskog generalskog zbora. Lijevo od potpisa otisnut je tekst „U Zagrebu“/datum dodjele/redni broj“. Na dnu isprave otisnut je tekst: “Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što”.

Isprava je otisnuta na grafpap papiru (200-300 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Članak 9.

Plakete se mogu dodjeliti i posmrtno.

Kada se plaketa dodjeljuje posmrtno uručuje se članovima obitelji osobe kojoj se posmrtno dodjeljuje na primjerenoj komemorativnoj svečanosti u nazočnosti članova Hrvatskog generalskog zbora. Pod članovima obitelji smatraju se osobe kako je definirano člankom 31. stavak 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/95, 57/06 i 141/06).

III. Povelja HGZ-a

Članak 10.

Povelja HGZ-a je priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli radu HGZ-a i podizanju njegova ugleda, značaja i statusa u društvu.

Povelja HGZ-a dodjeljuje se tijekom godine po potrebi.

Povelja HGZ-a može biti velika zlatna, zlatna i srebrna.

Velika zlatna povelja HGZ-a dodjeljuje se za posebne zasluge za rad HGZ-a.

Zlatna povelja HGZ-a dodjeljuje se za osobite zasluge za rad HGZ-a.

Srebrna povelja HGZ-a dodjeljuje se za zasluge za rad HGZ-a.

Članak 11.

Povelja se sastoji od pisane isprave.

Isprava je omeđena pravokutnikom centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je podloga koju čini slika pluteja s pleternim ornamentom (iz IX. stoljeća, pronađenog u Koljanima kod Vrlike).

Sadržaj isprave otisnut je ispod znaka Hrvatskog generalskog zbora i natpisa HRVATSKI / GENERALSKI / ZBOR, a glasi: „Na temelju odluke Upravnog odbora / Hrvatski generalski zbor / dodjeljuje VELIKU ZLATNU POVELJU ILI ZLATNU POVELJU ILI SREBRNU POVELJU“, ime i prezime nagrađene osobe, dužnost iste ili naziv nagrađene cjeline te obrazloženje priznanja. Ispod obrazloženja u sredini ispisano je „Predsjednik / Hrvatskog / generalskog zbora“, otisnut je faksimil potpisa te ime i prezime predsjednika Hrvatskog generalskog zbora. Lijevo od potpisa otisnut je tekst „U Zagrebu“/datum dodjele/redni broj“. Na dnu isprave otisnut je tekst: „Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što”.

Isprava je otisnuta na grafpap papiru (200-300 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

IV. Zahvalnica HGZ-a

Članak 12.

Zahvalnica HGZ-a je priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama, udrugama i pravnim osobama, za vrijedan doprinos radu i organizaciji HGZ-a kao i za doprinos u promicanju vrijednosti HGZ-a te za pomoć u ostvarivanju temeljnih zadataka, programa, projekata i ciljeva HGZ-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahvalnica HGZ-a dodjeljuje se tijekom godine po potrebi.

Članak 13.

Zahvalnica se sastoji od pisane isprave.

Isprava je omeđena pravokutnikom centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je podloga koju čini slika spomenika kralju Tomislavu u Zagrebu.

Sadržaj isprave glasi: „Na temelju odluke Upravnog odbora / Hrvatski generalski zbor / dodjeljuje ZAHVALNICU“, ime i prezime nagrađene osobe, dužnost iste ili naziv nagrađene cjeline te obrazloženje priznanja. Ispod obrazloženja s lijeve strane je otisnut znak HGZ-a, a s desne strane je ispisano „Predsjednik / Hrvatskog /generalskog zbora“ faksimil potpisa te ime i prezime predsjednika Hrvatskog generalskog zbora. Ispod toga otisnut je tekst „U Zagrebu“/datum dodjele/redni broj“. Uspravno s lijeve strane isprave otisnut je tekst: “Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što”.

Isprava je otisnuta na grafpap papiru (200-300 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

V. Spomen znak HGZ-a

Članak 14.

Spomen znak HGZ-a je priznanje članovima HGZ-a za 10, 15 i 20-godišnje odgovorno članstvo, djelovanje i vrijedan doprinos radu HGZ-a.

Spomen znak se dodjeljuje isključivo članovima HGZ-a.

Spomen znak dodjeljuje se jednom godišnje i uručuje na godišnjoj skupštini HGZ-a.

Spomen znak HGZ-a je identičan znaku HGZ-a i izrađen je iz posrebrenog metala promjera 65mm za 10 godina, pozlaćenog metala promjera 65mm za 15 godina i pozlaćenog metala promjera 100mm za 20 godina djelovanja.

Članak 15.

Spomen znak je smješten u primjerenoj tamnocrvenoj kutiji na kojoj s unutarnje strane poklopca piše „Hrvatski generalski zbor“.

Uz spomen znak dolazi posrebrena ili pozlaćena satinirana pločica na kojoj se upisuje tekst: „Spomen znak za 10/15/20 godina rada“ ime i prezime člana kojem se dodjeljuje te datum dodjele.

Članak 16.

Pri uručenju Spomen znaka HGZ-a dodjeljuje se i isprava o dodjeli.

Isprava je omeđena pravokutnikom centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je podloga koju čini stilizirana slika hrvatskog pletera koja je ujedno i oznaka ranga generala.

Sadržaj isprave o dodjeli otisnut je ispod znaka Hrvatskog generalskog zbora i natpisa HRVATSKI / GENERALSKI / ZBOR, a glasi: „Na temelju odluke Upravnog odbora / Hrvatski generalski zbor / dodjeljuje / Spomen znak / Hrvatskog / generalskog zbora“, čin, ime i prezime pojedinca, te obrazloženje priznanja. Ispod obrazloženja u sredini ispisano je „Predsjednik / Hrvatskog generalskog zbora“, otisnut je faksimil potpisa te ime i prezime predsjednika Hrvatskog generalskog zbora. Lijevo od potpisa otisnut je tekst „U Zagrebu“/datum dodjele/redni broj“. Na dnu isprave otisnut je tekst: „“Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što”.

Isprava je otisnuta na grafpap papiru (200-300 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

VI. Završne odredbe

Članak 17.

Osim Spomen znaka HGZ-a članovima HGZ-a mogu se dodjeljivati i druga priznanja Hrvatskog generalskog zbora.

Članak 18.

Sve isprave uručuju se u prikladnom ovitku s otisnutim znakom HGZ-a.

Članak 19.

Redni broj koji se otiskuje na isprave priznanja iz ove odluke sastoji se od ukupnog rednog broja, broja dodjele u tekućoj godini te tekuće godine.

Članak 20.

Izgled svih isprava otisnut je u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 21.

Odluke o dodjeli priznanja mogu se objaviti na web stranici HGZ-a.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izgled isprava priznanja

PLAKETA   POVELJA   ZAHVALNICA   SPOMEN ZNAK

S:\aahgz\design\priznanja\konačno19\plaketaprazna1.jpg S:\aahgz\design\priznanja\konačno19\poveljaprazna1.jpg S:\aahgz\design\priznanja\konačno19\zahvalnicaprazna1.jpg S:\aahgz\design\priznanja\konačno19\aspomenznakprazni1.jpg

Krešimir KašparPriznanja HGZ-a