Novi projekt Hrvatskog generalskog zbora “Kako ostarjeti, a ne biti usamljen”

Dana 5. siječnja 2021. održana je početna konferencija novog projekta Hrvatskog generalskog zbora  ,,Kako ostarjeti a ne biti usamljen,,. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Fonda „Učinkoviti ljudski potencijali“, a dobiven je na natječaju “Aktivni u mirovini” kojeg je objavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Cilj projekta je jačanje organizacija civilnog društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika.

S početne konferencije projekta

Pod uključenosti umirovljenika u život šire zajednice podrazumijeva se uključenost umirovljeničke populacije u sportske, kulturne, socijalne, gospodarske i druge aspekt života šire zajednice, a sve u cilju promicanja emocionalnog, socijalnog i fizičkog blagostanja starijih osoba te solidarnosti i tolerancije medu generacijama. Aktivnosti se ogledaju kroz razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika, a provodit će se pružanjem potpore osobama starije životne dobi i njihovim uključivanjem u život zajednice izvaninstitucionalnim uslugama u okviru 3 programa. Prvi program čine kulturno-umjetničke aktivnosti koje obuhvaćaju kulturno-zabavne sadržaje te likovno-vizualne medije. Drugi program čine ktivnosti koje spriječavaju usamljenost i obuhvaćaju aktivnosti za umirovljenike u domovima koje se sastoje od programa čitanja, aktivnog hodanja te organizacije aktivnosti za socijalno uključivanje putem društvenih događanja. Treći program čine aktivnosti za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti putem športskih i kulturno zabavnih sadržaja.

Predstavljanje aktivnosti u prva dva mjeseca projekta

Razvojni dio programa traje prva dva mjeseca, nakon kojih počinje provedba aktivnosti koje će trajati iduća 22 mjeseca. Projektne aktivnosti provode su u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Hrvatski generalski zbor je nositelj provedbe projekta, a partner u provedbi bit će Udruga Tigar 90/91 Rakitje iz Zagreba. Uloga nositelja provedbe je organizacija radionica, edukacija, kulturno-umjetničkih aktivnosti za umirovljenike, osiguravanje uvjeta za aktivnosti (poslovni prostor, kampovi, oprema i ostalo), rad na promociji projekta te prikupljanju novih članova i njihovo uključivanje u radionice i izvještavanje o realizaciji i financiranju programa. Uloga partnera je sudjelovanje u navedenim aktivnostima te usmjeravanje voditelja projekta ka kvalitetnijem radu s umirovljenicima, sudjelovanje na sastancima vezanim za provedbu projekta 3 puta godišnje te sudjelovanje u dodatnim edukacijama za rad s ciljnom skupinom.

S početne konferencije projekta

Konferencija, na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog odbora projekta, izvođači aktivnosti i voditeljica projekta, održana je u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama, a uslijedila je nakon 7 održanih koordinacijskih sastanaka. Na konferenciji su izloženi dvogodišnji planovi izvođača za aktivnosti koje će članovi HGZ – a provoditi zajedno s vanjskim suradnicima.

Sve zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima projekta mogu kontaktirati voditeljicu projekta na mail eva.kanizaj@gmail.com .

Voditeljica će zainteresirane uputiti na iste te ih uvesti u evidenciju korisnika. Sudjelovanje u aktivnostima je besplatno.

hgz-site-adminNovi projekt Hrvatskog generalskog zbora “Kako ostarjeti, a ne biti usamljen”