Projekti HGZ

Naziv projekta: Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata putem raznih aktivnosti. Kako bi se postigao cilj poseban naglasak je stavljen na aktivnosti poput izletništva organiziranog s ciljem jačanja osobnih kompetencija, programa za uspješno suočavanje sa stresom te radne rehabilitacije.

Projekt je direktno povezan sa specifičnim ciljem kroz: povećanje broja besplatnih programa radne rehabilitacije i organiziranjem izletništva s ciljem uključivanja branitelja i njihovih obitelji u riziku od socijalne isključenosti te se nastoji unaprijediti kvaliteta življenja.

Aktivnosti se ogledaju kroz:

  • Program psihosocijalne rehabilitacije i radne terapije kroz radionice – angažiranje psihijatra za provođenje psihosocijalne pomoći jednom tjedno za hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihove obitelji kroz radionice.
  • Izletništvo s ciljem jačanja osobnih kompetencija – program rehabilitacije i radne terapije kroz izletništvo ili planinarstvo tijekom koje će se program prezentirati hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Predviđeno je organiziranje kampa četiri puta godišnje, dva ljetna i dva zimska u trajanju od pet dana, u dvije godine u kojem će sudjelovati 20 osoba (osoba koja će provoditi program u smislu življenja zdravo, smireno itd….) gdje će branitelji imati i animatora koji će ići s njima kao vodič te kao zabavljač, a sve u svrhu dobre komunikacije, prisustvo supruga u čijem su mirniji, te ne konzumiraju alkohol i socijaliziraju se. Na izletu igraju društvene igre, kartaju, boćaju, igraju šah i čitaju u planinarskom domu, a to se posebno odnosi na invalide, dok drugi mobilni idu planinariti te se opet svi nalaze na ručku. Stvaraju se nove veze, prijateljstva uz harmoniku i gitaru.
  • Program jačanja osobnih kompetencija (uspješno suočavanje sa stresom i uključivanje u svakodnevni život i usvajanje zdravih stilova života) kroz predavanja o nutricionizmu i o zdravlju jednom tjedno.
  • Radna rehabilitacija koja se provodi kroz programe tjelesne i društvene aktivnosti kao element psihičkog zdravlja i poboljšanja međugeneracijske solidarnosti za branitelje i njihove obitelji gdje će se organizirati kineziolog tri puta tjedno u dvorani koja je slobodna za korištenje braniteljima.
  • Program prijevoza i pratnje – tijekom cijelog projekta osigurati će se usluga prijevoza i pratnje u uključivanju u društvene aktivnosti te u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola.

U projekt će se uključiti 80 sudionika, a projektne aktivnosti provoditi će se u Gradu Zagrebu, u Ličko–senjskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

Ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su:

  • Hrvatski branitelj/stradalnik Domovinskog rata
  • Članovi obitelji hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata

Dokazi koje sudionici trebaju dostaviti su:

  1. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ministarstvo obrane na adresi Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1
  2. Rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje izdaje NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO GRADA ZAGREBA – Prema mjestu prebivališta ima dva ureda u Zagrebu gdje se podnosi zahtjev Trg Francuske Republike 15 i Dubrava 49.
  3. Potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koje izdaje NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO GRADA ZAGREBA – Prema mjestu prebivališta ima dva ureda u Zagrebu gdje se podnosi zahtjev Trg Francuske Republike 15 i Dubrava 49.

Naziv projekta: Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Iznos projekta: 1.846.585,00kn

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Krešimir KašparProjekti HGZ