“Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja” (završen projekt)

Pod nazivom „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ od 23.veljače 2019. do 22.svibnja.2021. godine, Hrvatski generalski zbor s partnerom projekta Udrugom Tigar 90/91 Rakitje, provodio je projekt kojem je cilj bio povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata putem raznih aktivnosti.

Cilj je ostvaren tako što je poseban naglasak stavljen na aktivnosti poput izletništva organiziranog s ciljem jačanja osobnih kompetencija, programa za uspješno suočavanje sa stresom te radne rehabilitacije. Projekt je bio direktno povezan sa specifičnim ciljem kroz: povećanje broja besplatnih programa radne rehabilitacije i organiziranjem izletništva s ciljem uključivanja branitelja i njihovih obitelji u riziku od socijalne isključenosti te se nastojala unaprijediti kvaliteta življenja.

Provedbu Projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.816.585,00 HRK (sredstva EU: 1.544.097,25 HRK)

Ostvareni rezultati:

Uključilo se 208 sudionika, a predviđeno je bilo 80 (hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji), te se tako povećala socijalna uključenost i unaprijedila kvaliteta življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata putem slijedećih aktivnosti:

Provedene aktivnosti kroz izletništvo ili planinarstvo.

Nabavka kombija koji je tijekom cijelog projekta osiguravao uslugu prijevoza i pratnje za branitelje kako bi se isti uključili u društvene aktivnosti te u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola.

Program psihosocijalne rehabilitacije i radne terapije kroz radionice – angažirao se psihijatar za provođenje psihosocijalne pomoći jednom tjedno za hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihove obitelji kroz radionice.

Program jačanja osobnih kompetencija (uspješno suočavanje sa stresom i uključivanje u svakodnevni život i usvajanje zdravih stilova života) ostvario se kroz predavanja o nutricionizmu i o zdravlju koje su se održavale jednom tjedno.

Radna rehabilitacija koja se provodila kroz programe tjelesne i društvene aktivnosti kao element psihičkog zdravlja i poboljšanja međugeneracijske solidarnosti za branitelje i njihove obitelji gdje se angažirao kineziolog tri puta tjedno u dvorani koja je slobodna za korištenje braniteljima.

Aktivnosti su se provodile u u Gradu Zagrebu, u Ličko–senjskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

Invalidi Domovinskog rata specifična su populacija u tom smislu što oni zaista jesu invalidi, no ratni i vojni, a ne civilni. Upravo to obilježje kao “ratnih” i “vojnih” jest ono što ih razlikuje od ostalih osoba s invaliditetom i što ima brojne implikacije na gotovo sve aspekte njihova života. Uzroci nastanka ka njihove invalidnosti drugačiji su upravo stoga što su kao vojnici i ratnici gotovo preko noći postali teški ranjenici i ratni invalidi.

S obzirom na činjenicu da svaka osoba djeluje kao jedinstvena cjelina biofizičkih i psihičkih karakteristika koje se sastoje od osobnog identiteta, individualnosti i ličnosti pojedinca, logično je da svaka povreda fizičkog integriteta nužno rezultira i povredom psihičkog integriteta. Osim toga, većina je njih prije ranjavanja proživjela brojne stresne i traumatske događaje, a samo je ranjavanje bilo tek posljednji traumatski događaj.

Takve su okolnosti dovele do toga da, osim tjelesnih ozljeda, imaju i brojne psihičke ozljede prouzročene ratnim traumatskih doživljajima u kojima su se borili za svoj život i za život svojih suboraca. Nakon što su ostali invalidi, ili teško bolesni, s raznim poremećajem, branitelji moraju obilaziti doktora i primati terapije u kontinuitetu. Stoga je kombi koji je kupljen iz projekta također bio namijenjen za program prijevoza i pratnje. Postoje osobe koje su u ciljnoj skupini, a kojima je potrebna, svakodnevna, tjedna ili mjesečna kontrola. U tom slučaju je vozač ili izvoditelj ili netko od članova tko je bio slobodan vozio osobu na pregled.

Na kraju ovog projekta koji je trajao od 23.02.2019. do 22.05.2021. može se zaključiti da su se branitelji i članovi njihovih obitelji odazvali u velikom broju te je projekt ostvario pozitivne rezultate.

Krešimir Kašpar“Aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete življenja” (završen projekt)