Sigurnosno – obavještajni sustav danas

Sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj u današnjem obliku definiran je 2006. godine donošenjem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. U RH postoje dvije sigurnosno-obavještajne službe:

 • Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) i
 • Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA).

Njihova zadaća je prikupljanje, analiza, obrada i ocjena podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, odnosno koji su nužni za donošenje odluka u zaštiti nacionalnih interesa.

Rad sigurnosno-obavještajnih agencija usmjeravaju Predsjednik RH i Vlada RH kroz 

Vijeće za nacionalnu sigurnost (VNS).

Vijeće za nacionalnu sigurnost, između ostalog:

 • razmatra i procjenjuje obavještajne i sigurnosne prijetnje i rizike,
 • razmatra pitanja koja se odnose na nacionalnu sigurnost te donosi smjernice i zaključke,
 • razmatra pitanja iz djelokruga rada SOA-e i VSOA-e te im odobrava suradnju sa službama drugih država,
 • utvrđuje Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija,
 • utvrđuje mjere u svezi s rezultatima nadzora nad SOA-om i VSOA-om,
 • utvrđuje prijedlog sredstava za rad SOA-e i VSOA-e.

Vijeće za nacionalnu sigurnost čine:

 • Predsjednik RH,
 • predsjednik Vlade RH,
 • član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost,
 • ministri obrane, unutarnjih poslova, vanjskih i europskih poslova te pravosuđa,
 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e,
 • savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost,
 • načelnik Glavnog stožera OSRH,
 • predstojnik UVNS-a.

 U radu VNS-a sudjeluje i predsjednik Hrvatskoga sabora, a po potrebi i druge osobe.

Uz VNS, važnu ulogu u sigurnosno-obavještajnom sustavu ima i 

Savjet za koordinaciju sigurnosno – obavještajnih agencija (Savjet).

Savjet operativno usklađuje rad sigurnosno-obavještajnih agencija.

Savjet, između ostalog:

 • provodi odluke Predsjednika RH i Vlade RH o usmjeravanju rada SOA-e i VSOA-e,
 • razrađuje odluke VNS-a koje se odnose na rad sigurnosno-obavještajnog sustava,
 • operativno usklađuje rad tijela sigurnosno-obavještajnog sustava,
 • daje prijedloge VNS-u.

Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija čine:

 • član Vlade RH zadužen za nacionalnu sigurnost (predsjednik Savjeta),
 • savjetnik Predsjednika RH za nacionalnu sigurnost (zamjenik predsjednika Savjeta),
 • ravnatelji SOA-e i VSOA-e
 • predstojnik UVNS-a.

Na sjednicama Savjeta po potrebi mogu sudjelovati i druge osobe iz pravosudnih, policijskih, inspekcijskih, nadzornih i drugih tijela i institucija.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjet obavlja 

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

UVNS obavlja stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjet za koordinaciju sigurnosno – obavještajnih agencija i administrativne poslove za Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti, te poslove koji predsjednicima Republike i Vlade omogućavaju nadzor nad radom sigurnosno – obavještajnih agencija i tijela sigurnosno obavještajnog sustava. UVNS, na osnovu uradaka sigurnosno obavještajnih agencija, izrađuje objedinjena i periodična izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednice Republike i Vlade.

UVNS je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost – hrvatski NSA National Security Authority, koji koordinira, usklađuje donošenje i nadzire primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj. UVNS obavlja poslove koji Vijeću za nacionalnu sigurnost omogućavaju ocjenu rada i nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama. Radom  UVNS-a upravlja predstojnik UVNS-a  kao  državni dužnosnik kojeg se imenuje, odnosno, razrješuje rješenjem koje supotpisuju Predsjednica Republike i predsjednik Vlade. Predstojnik UVNS-a imenuje se na vrijeme od četiri godine te može obnašati dužnost najviše dva mandata.

Za poslove u tehničkim područjima sigurnosti informacijskih sustava i mreža državnih tijela nadležan je 

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS).

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (OTC) aktivira i upravlja mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa. Drugim riječima, OTC je državno tijelo koje na zahtjev SOA-e i drugih zakonom ovlaštenih tijela, a uz odobrenje Vrhovnog suda, aktivira nadzor nad komunikacijama građana.

Krešimir KašparSigurnosno – obavještajni sustav danas