Izvadak iz Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima

NN 106/09 od 7.9.2009.

NAČIN NOŠENJA I ISTICANJA ODLIKOVANJA

Članak 6.

Odlikovanja s lentom i danicom, odnosno odlikovanja s ogrlicom se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola. U ostalim prigodama kada se ističu odlikovanja, nose se minijature odlikovanja ili umanjenice, a na službenim odorama male oznake.

Lentu velereda odlikovane osobe ističu ovješenu od desnog ramena na lijevi bok zajedno s danicom tog velereda na lijevoj strani grudi.

Ukoliko osoba ima više odlikovanja s lentom, tada ističe samo lentu najvišeg odlikovanja, danicu tog velereda te danice ostalih odlikovanja na lijevoj strani grudi. Danice se ističu jedna iznad druge, a po važećem slijedu od gore prema dolje.

Ukoliko osoba ima i odlikovanja s ogrlicom, tada ističe lentu najvišeg velereda, danicu tog velereda, danice ostalih odlikovanja i ogrlicu najvišeg odlikovanja iz skupine odlikovanja s ogrlicom.

Ukoliko je odlikovanje s ogrlicom najviše odlikovanje koje osoba ima, tada ističe njegovu ogrlicu (i danicu ako je ima) te umanjenice ostalih odlikovanja s ogrlicom, odnosno umanjenice ostalih odlikovanja.

Ako osoba uz veleredove i redove s ogrlicom ima i druga odlikovanja, ističe i njihove umanjenice i to na lijevoj strani grudi iznad zapučka po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja.

Kada odlikovana osoba ne ističe lentu i danicu, odnosno ogrlicu ili drugi znak odlikovanja, tada ističe minijaturu ili umanjenicu tog odlikovanja.

Minijatura odlikovanja se ističe u zapučku civilnog odijela. Ukoliko je ista osoba odlikovana s više odlikovanja za koja je propisana minijatura, ističe samo minijaturu najvišeg odlikovanja.

Umanjenice se ističu na lijevoj strani grudi civilnog odijela, po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja iznad zapučka civilnog odijela. Ukoliko se ističe samo jedna umanjenica, ona se stavlja u zapučak civilnog odijela.

Odlikovanja koja se dodjeljuju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova sadrže i plamenac. Plamenac se veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Članak 7.

Male oznake odlikovanja se nose isključivo na službenim odorama poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja, iznad gornjeg lijevog džepa odore.

U jedan red stavljaju se tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog slijedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

Članak 8.

Uvažavajući odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, potanji način nošenja odlikovanja i medalja na službenim odorama Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, ostalih tijela državne uprave te drugih organizacija koje imaju službene odore, propisuje se posebnim propisima kojima se uređuju vrste i način nošenja službenih odora.

Članak 9.

Ukoliko je osoba odlikovana odlikovanjima i medaljama strane države, tada ih ističe nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske.

Članak 10.

Članovi obitelji umrle, posmrtno odlikovane ili nestale osobe odlikovanje mogu isticati na posebnom mjestu u svom domu, u prigodi komemoracija ili sličnih obilježavanja spomena na odlikovanu osobu, ali ih nemaju pravo sami nositi.

Mala oznaka = pravokutna oznaka veličine 34mm x 14mm

Umanjenica = otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine, a na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Minijatura = veleredovi imaju minijature tj. otkov znaka odlikovanja promjera 17mm

Krešimir KašparIzvadak iz Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima