Izvadak iz Pravilnika o vojnim odorama

NN 133/14 od 14.11.2014. i NN 27/17 od 24.3.2017

Članak 7.

(1) Djelatne vojne osobe kojima je služba prestala uz častan otpust, u svečanim prigodama imaju pravo na nošenje odore koju su nosili prije umirovljenja ili časnog otpusta iz Oružanih snaga.

(2) Odore iz stavka 1. ovoga članka nose se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Svečane prigode propisane su Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu kupovati vojne odore odnosno dijelove vojnih odora grane koje su nosili prije umirovljenja ili časnog otpusta iz Oružanih snaga.

(5) Kod svake kupnje odora ili dijelova odora osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su djelatnicima specijaliziranog dućana za prodaju vojnih odora potvrditi svoj status (časno otpušten/umirovljen) rješenjem o prestanku službe uz predočenje osobne iskaznice.

3. SVEČANA ODORA

Članak 29.

(1) Svečane odore Hrvatske kopnene vojske su:

za više časnike i generale – tamnosiva

 (2) Svečane odore Hrvatske ratne mornarice su:

– zimska svečana odora za više časnike i admirale – modra

 (3) Svečane odore Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su:

– za više časnike i generale – tamnosiva

IV. NOŠENJE ODLIKOVANJA I MEDALJA NA ODORAMA

Članak 34.

(1) Odlikovanja s lentom i Danicom odnosno odlikovanja s ogrlicom ističu se i nose na svečanoj odori samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola.

(2) Vojne osobe na svečanoj odori nose znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića te male oznake ostalih odlikovanja i medalja.

Članak 35.

(1) Odlikovanja na odorama nose se i ističu u skladu s Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.

(2) Medalje na odorama nose se i ističu u skladu s pravilnikom kojim se propisuju vrste vojnih medalja, uvjeti i postupak njihove dodjele.

(3) Male oznake odlikovanja i medalja nose se na lijevoj strani prsa, poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red mogu se staviti najviše tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

(4) Znak Reda Nikole Šubića Zrinskog i znak Reda bana Jelačića nose se iznad malih oznaka odlikovanja i medalja poredani po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. Kada odlikovana osoba na svečanoj odori ističe znak reda, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja.

(5) Znak reda odlikovanja i velike medalje nose se na lijevoj strani prsa poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. U jedan red stavljaju se tri znaka. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja i medalja, ovisno o broju, u red iznad prvog odnosno svakog sljedećeg reda, stavlja jedan, dva ili tri znaka prema važećem slijedu. Kada odlikovana osoba ističe znak reda i veliku medalju, tada ne ističe malu oznaku toga odlikovanja i medalje.

Članak 36.

(1) Vojna osoba kojoj je dodijeljeno odlikovanje ili medalja strane države ili međunarodne organizacije može na odori nositi male oznake tih odlikovanja ili medalja.

(2) Male oznake odlikovanja i medalja iz stavka 1. ovoga članka po redoslijedu važnosti uvijek se nose nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske.

Krešimir KašparIzvadak iz Pravilnika o vojnim odorama