Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

I.

Odlukom o ustanovljavanju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (u nastavku teksta: Odluka) određuju se medalje koje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske (kopnena vojska, ratno zrakoplovstvo, ratna mornarica; postrojbe MUP-a) za sudjelovanje u određenim vojno-redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

II.

Medalje iz članka I. ove Odluke su:

1. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Bljesak” (svibanj 1995.), za oslobađanje zapadne Slavonije,

2. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Ljeto ’95” (srpanj-kolovoz 1995.), u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara, Šipova i Jajca,

3. Medalja za sudjelovanje u operaciji “Oluja” (kolovoz 1995.), za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije,

4. Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života građana i imovine.

III.

Vrhovni zapovjednik dodjeljuje medalje iz članka ll., točke I. 3. ove Odluke na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova, a iz članka Il., točke 4., na prijedlog članova Vlade Republike Hrvatske i župana.

IV.

Izgled i oblik medalja iz ove Odluke određuje Vrhovni zapovjednik.

Medalje imaju svoje zamjenice koje se nose na lijevoj strani grudi na službenim i svečanim odorama i to iza oznaka odlikovanja, redoslijedom “Bljesak”, “Ljeto ’95”, “Oluja”, “Iznimni pothvat”, od lijeva na desno gledajući prema nositelju odlikovanja.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

*Odluku je donio predsjednik Republike Hrvatske i objavljena je u NN 60/95 od 18.8.1995. Izmjene i dopune Odluke objavljene u NN 14/96 od 21.2.1996.

bljesak ljeto95 oluja iznimni

Medalje “Bljesak”, “Ljeto’95”, “Oluja” i “Iznimni pothvat”

hgz-site-adminOdluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima