Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (izvadak)

Krešimir KašparZakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (izvadak)