ANKETA

U okviru Projekta „Kako ostarjeti, a ne biti usamljen“, financiranim iz Europskog socijalnog fonda, Hrvatski generalski zbor (HGZ) pored ostalih aktivnosti provodi i stručno istraživanje na temu: „Mogućnosti i perspektive poboljšanja kvalitete življenje umirovljenih hrvatskih branitelja kroz sveobuhvatnu uključenost u život šire zajednice“.

Istraživanje se provodi kroz dvogodišnje razdoblje. U prvoj godini Projekta provodi se istraživanje na zadanu temu, a tijekom druge godine izraditi će se zaključak i sažetak istraživanja te istraživanje prezentirati sudionicima Projekta.

Cilj istraživanja odnosi se na procjenu postojećeg stanja i istraživanje mogućnosti i perspektive snažnije društvene, gospodarske i političke integracije umirovljenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u život zajednice.

HGZ drži kako umirovljena braniteljska populacija, uz dokazano domoljublje, posjeduje značajne, a nedovoljno iskorištene potencijale i kompetencije, odnosno znanja, vještine i iskustva koja su potrebna zajednici, te ih kao takve treba staviti u funkciju njezinog razvoja. Snažnija integracija umirovljenih hrvatskih branitelja u život zajednice, potiče jednake mogućnosti te predstavlja značajan element zdravog, humanog i uspješnog društva, doprinosi aktivnom i zdravom starenju umirovljene braniteljske populacije, ali i dobrobiti same zajednice.

U okviru istraživanja, obradit će se više istraživačkih pitanja, među kojima i interes umirovljenih hrvatskih branitelja za povratkom na tržište rada; volontersko uključivanje i pružanje pomoći zajednici u slučaju kriznih stanja; cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina; utjecaj uključenosti u zajednici na emocionalno, socijalno i fizičko blagostanje umirovljenih hrvatskih branitelja. Istražiti će se i potrebe tržišta rada, posebno rastuće obrambene i sigurnosne industrije, za kompetencijama umirovljenih hrvatskih branitelja, poglavito umirovljenog vojnog, policijskog i sigurnosno obavještajnog osoblja.

HGZ će s rezultatima istraživanja uz prijedlog konkretnih mjera i nositelja izvijestiti nadležna tijela i institucije Republike Hrvatske te kontinuirano pratiti njihovu realizaciju.

Anketa se provodi on line, preko interneta, a međusobno se može dijeliti društvenim mrežama poput Whatsappa, Vibera i slično. Važno je naglasiti da se identifikacija anketiranih vrši kroz upisivanja osobnog, vlastitog maila na početku (slika 1 iz privitka), poslije čega se otvara i započinje anketa. Također, važno je naglasiti da se u svakom redu na pitanje mora odgovoriti da bi se prešlo na slijedeći odjeljak, odnosno stiglo do kraja ankete i završilo klikom na PODNESI (slika 2 iz privitka). Ukoliko niste ispunili svaki red, odnosno odgovorili na svako pitanje, anketa vas uvijek vraća na odjeljak u kojem nije odgovoreno na svako pitanje, pa tako ne možete završiti anketu i doći do polja PODNESI.

Slika 1.

Slika 2.

hgz-site-adminANKETA