Vijesti

Trideseta obljetnica utemeljenja HVO

Na Širokom Brijegu u pripremi za proslavu tridesete obljetnice utemeljenja HVO, koja će se održati 8. travnja 2022. godine, sastali su se generali HV i HVO. Veliku delegaciju hrvatskih generala predvode predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić i Ljubo Ćesić.

hgz-site-adminTrideseta obljetnica utemeljenja HVO
pročitaj više

Knjiga žalosti, posjet izložbi, predavanja

U utorak 5. travnja 2022. u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora otvorena je Knjiga žalosti za pokojne generale Đuru Dečaka i Milana Bokulića.

Tijekom poslijepodneva skupina članova posjetila je izložbu Vlahe Bukovca u Klovićevim dvorima, a nakon toga je potpredsjednik HGZ-a Frane Tomičić kao član Vijeća za strateška pitanja HGZ-a dao presjek stanja na temu ruske agresije na Ukrajinu.

Uslijedilo je predavanje bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora i člana Vijeća za strateška pitanja HGZ-a, pričuvnog general-bojnika Luke Bebića, na temu: „Hrvatska na razmeđi tri civilizacije“.

hgz-site-adminKnjiga žalosti, posjet izložbi, predavanja
pročitaj više

Javna rasprava „Aktivno starenje kroz poljoprivrednu i akvakulturu“

U nizu aktivnosti u sklopu projekta „Kako ostarjeti,  a ne biti usamljen“ održana je 31. ožujka 2022. godine u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora javna rasprava pod nazivom „Aktivno starenje kroz poljoprivrednu i akvakulturu“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog Socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. Cilj projekta je jačanje organizacija civilnog društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika.

Tematska rasprava obuhvatila je analizu potreba i mogućnosti za specifičnim proizvodima  iz područja poljoprivrede i akvakulture, kao i sociološku, psihološku i pravnu podlogu izgradnje druge karijere i/ili aktivnog starenja.

U javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Udruge hrvatski gospodarski ekološki klub Mir, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske kao i predstavnici zainteresirane javnosti.

hgz-site-adminJavna rasprava „Aktivno starenje kroz poljoprivrednu i akvakulturu“
pročitaj više

Na posljednji počinak ispraćeni generali Dečak i Bokulić

U ponedjeljak 4. travnja 2022. godine na Gradskom groblju u Virovitici na posljednji je počinak ispraćen umirovljeni general-pukovnik Đuro Dečak. Uz nazočnost predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, ministra obrane Maria Banožića, ministricu poljoprivrede Mariju Vučković i brojnih drugih dužnosnika te velikog broja građana i štovatelja lika i djela pokojnog generala, sprovodu je nazočilo i izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora na čelu s predsjednikom Marinkom Krešićem, zamjenikom predsjednika HGZ-a Ljubom Ćesićem i počasnim predsjednikom Pavlom Miljavcem. Vjerski obred predvodio je vojni ordinarij biskup Juraj Bogdan.

Istoga dana na groblju u Ogulinu ispraćen je i pokojni brigadni general Milan Bokulić. U ime Hrvatskog generalskog zbora sprovodu je nazočio o.d. glavnog tajnika HGZ-a Ivica Kancir.

hgz-site-adminNa posljednji počinak ispraćeni generali Dečak i Bokulić
pročitaj više

„Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor“ – završila prva faza projekta

Završila je prva faza projekta Hrvatskoga generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar „Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor“ provedena uz potporu Grada Zagreba braniteljskim udrugama za 2021. godinu.

Hrvatski generalski zbor (HGZ) kao udruga najviših časnika iz Domovinskoga rata – ratnih generala Hrvatske vojske – i specifična „zajednica sjećanja“ u povodu 30. obljetnice osnivanja ratnih postrojbi HV-a osvjestila je priliku za pružanje osmišljenog doprinosa hrvatskoj kulturi sjećanja polazeći od temeljnih zadaća udruge: promicanja hrvatske vojne misli i tradicije, znanstvenog i stručnog istraživanja Domovinskog rata, zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te promicanja zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država.

U partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar i osloncem na njegove konceptualno-metodološke i empirijske dosege na području istraživanja kultura sjećanja, Hrvatski generalski zbor prijavio je u ožujku 2021. projekt na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području branitelja iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. na kojem je visoko ocijenjen i odobren za financiranje.

Polazište projekta

Polazište projekta je primjena metodologije tzv. oralne povijesti koja obuhvaća bilježenje i interpretaciju svjedočanstava o individualnom djelovanju (sjećanju) u kolektivnom događaju. U literaturi se najčešće navode dvije koristi od takva postupka: (1) potpuniji uvidi u životne putanje analiziranih pojedinaca i (2) potpunije rekonstrukcije i analize određenih društvenih (kolektivnih) promjena ili razdoblja u sklopu kojih analizirani pojedinci djeluju. U povijesnim i socio-psihološkim istraživanjima braniteljskih skupina i Domovinskog rata takav postupak u značajnijem opsegu nije korišten. Za potrebe provedbe projekta sa „zajednicom sjećanja“ Hrvatski generalski zbor, polazišta i metodologija projekta su prilagođeni toj specifičnoj a nadasve respektabilnoj skupini za istraživanje kulture sjećanja na Domovinski rat.

Ciljevi projekta

Dva su osnovna cilja projekta: (1) aktivno pridonijeti stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat istaknutih sudionika u kreiranju obrane i stvaranju RH i (2) meritorno pridonijeti kao specifična „zajednica sjećanja“ ostvarivanju temeljne svrhe i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Provedenih prvih 5 strukturiranih intervjua s istaknutim članovima Hrvatskog generalskog zbora (kao svojevrsni pilot-projekt: 27 sati audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji i 650 stranica transkripata) pokazuju i kvalitativno i kvantitativno da su planirani ciljevi ostvareni i to kako u aspektu doprinosa stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat tako i u aspektu ostvarenja temeljnih svrha i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Projektne aktivnosti

Planirane aktivnosti u prvoj godini projekta bile su: (1) izrada prioretne liste članova HGZ-a kao sudionika strukturiranih intervjua, (2) priprema i provedba strukturiranih intervjua audiovizualnim snimanjem, (3) izrada transkripata razgovora i provedba autorizacije, (4) izrada indeksnog sustava za sadržajnu obradu i pretraživanje razgovora i (5) objava dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

U sklopu odobrenog programa u 2021. godini obavljeno je 5 strukturiranih intervjua s članovima HGZ-a. Intervjue su dali umirovljeni general zbora Pavao Miljavac, počasni predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić, zamjenik predsjednika HGZ-a, umirovljeni general zbora Josip Lucić, član HGZ-a te umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, voditelj projekta i član Upravnog odbora HGZ-a.

Strukturirani intervjui s navedenih 5 sugovornika HGZ-a snimljeni su u visokoj audiovizualnoj rezoluciji u ukupnom trajanju od 27 sati te je izrađeno 650 stranica transkripata razgovora koji su u procesu autorizacije.

Uz navedene pokazatelje, valja posebno istaknuti da je u pilot-fazi uspješno testirana i znanstvena metodologija projekta – strukturirani oralnopovijesni intervjui – osmišljena od strane partnera programa, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i time potvrđena njezina znanstvena relevantnost i inovativnost u stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Plan nastavka projektnih aktivnosti

S obzirom na rang i značaj članova Hrvatskoga generalskog zbora, plan projekta je provesti intervjue, po mogućnosti, s većinom od ukupno 111 članova. U 2022. godini predlaže se provedba 10 strukturiranih intervju s očekivanim rezultatom od oko 55 sati snimljenog audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji te s više od 1.200 stranica transkripata. Također, planira se organizacija znanstveno-stručnog skupa pod naslovom „Hrvatski Domovinski rat: oralna povijest i kultura sjećanja“ te objava autoriziranih dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

Izvoditelji projekta

Voditelj projekta je umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, a izvoditelji satnik Eduard Miličević, prof. i stručni suradnici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. sc. Mislav Gabelica i Vlatka Venos te tehnički suradnik umirovljeni pukovnik Rudolf Klicper.

hgz-site-admin„Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor“ – završila prva faza projekta
pročitaj više

Skupština Udruge branitelja Klub 61. lad Koprivnica

Na redovitoj skupštini Udruge branitelja Klub 61. lakog artiljerijskog diviziona Koprivnica koja je održana u subotu 2. travnja 2022. godine u Koprivnici nazočio je u ime Hrvatskog generalskog zbora o.d. glavnog tajnika HGZ-a Ivica Kancir, koji se okupljenima obratio i prigodnim govorom.

hgz-site-adminSkupština Udruge branitelja Klub 61. lad Koprivnica
pročitaj više

IN MEMORIAM Đuro Dečak (18.1.1952. – 1.4.2022.) umirovljeni general-pukovnik

Preminuo je istaknuti političar, sudionik i zapovjednik Hrvatske vojske tijekom i nakon Domovinskog rata. Vojnu karijeru završio je kao zapovjednik II. zbornog područja Đakovo u činu general-pukovnika. Zastupnik Hrvatskog sabora u više navrata i župan Virovitičko-podravske županije 1997. do 2000. godine. Od 1995. godine predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. Član Hrvatskog generalskog zbora od 2009. godine. Odlikovan je Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom,  Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog trolista, Redom hrvatskog pletera, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina službe te medaljama „Bljesak i „Oluja“.

hgz-site-adminIN MEMORIAM Đuro Dečak (18.1.1952. – 1.4.2022.) umirovljeni general-pukovnik
pročitaj više

Obilježena 31. obljetnica akcije “Plitvice” i pogibije Josipa Jovića

U četvrtak 31. ožujka 2022. godine svečano je obilježena 31. obljetnica akcije „Plitvice“, kojom je srpski agresor započeo otvoreni rat prema Republici Hrvatskoj i u kojoj je život izgubio Josip Jović, 22-godišnji dobrovoljac, prvi poginuli hrvatski redarstvenik, pripadnik Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje. Ispred spomen obilježja prvom poginulom redarstveniku na Plitvičkim jezerima vijence su položila i upalila svijeće brojna visoka izaslanstva, predvođena predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Među njima, a u ime Hrvatskog generalskog zbora, počast su odali umirovljeni general zbora Josip Lucić, umirovljeni brigadir Zdravko Andabak i umirovljeni glavni policijski savjetnik Marko Lukić, ujedno i sami sudionici akcije.

Prema tekstu MUP-a RH. Foto MUP-RH.

hgz-site-adminObilježena 31. obljetnica akcije “Plitvice” i pogibije Josipa Jovića
pročitaj više

Sjednica Upravnog odbora

U utorak 29. ožujka 2022. pod predsjedanjem predsjednika HGZ-a Marinka Krešića, održana je 5. sjednica Upravnog odbora. Na sjednici su saslušana izvješća nositelja funkcionalne prilagodbe radnih tijela (stručnih savjeta) HGZ-a te su sva prihvaćena. Slijedom kratkih rasprava o savjetima tijekom slijedećih desetak dana izvješća će se doraditi i po potrebi nadopuniti. Izborom voditelja stručnih savjeta, a što je predviđeno za iduću sjednicu Upravnog odbora, svi stručni savjeti počet će djelovati u svom punom kapacitetu.

Vezano za predloženi Nacrt poslovnika o radu Upravnog odbora odlučeno je da će se u idućih deset dana prikupljati dodatne primjedbe i sugestije te nakon toga prirediti konačni prijedlog. U nastavku rada Upravni odbor je jednoglasno prihvatio Poslovnik o radu stručnih savjeta te Odluku o osnivanju stručnih savjeta. Temeljem te Odluke osnovani su slijedeći stručni savjeti: Vijeće za strateška pitanja, Savjet za promicanje hrvatske vojne tradicije, obilježavanje događaja i obljetnica iz Domovinskog rata te odlikovanja i priznanja, Savjet za potporu kvaliteti življenja članova HGZ-a, Hrvatski generalski klub, Hrvatski generalski športski klub sa sekcijama, Odbor za projekte, Odbor za financije, Centar za istraživanje i analize s odjelima te stručni savjeti HGZ-a – ogranci: ogranak Dalmacija sa sjedištem u Splitu i ogranak Slavonija sa sjedištem u Osijeku. Upravni odbor je prihvatio prijedlog da se 100. obljetnica rođenja Franje Tuđmana obilježi tematskom konferencijom 12. svibnja 2022. u prostorijama HGZ-a. Također je odlučeno da se Vladi Republike Hrvatske ponudi suradnja HGZ-a u sustavi domovinske sigurnosti. S obzirom da još nisu zaključene konzultacije o izboru glavnog tajnika HGZ-a, Upravni odbor je odlučio da do daljnjega privremeni obnašatelj dužnosti sa svim ovlastima glavnog tajnika bude Ivica Kancir. Odlukom Upravnog odbora prihvaćen je i prijedlog da predstavnik HGZ-a u Povjerenstvu za dodjelu odlikovanja i priznanja RH i braniteljske zahvalnice Ministarstva hrvatskih branitelja i dalje bude Krešimir Kašpar. Odlučeno je također da u izaslanstvu HGZ-a na obilježavanju obljetnice „Krvavog Uskrsa“ na Plitvicama budu Josip Lucić, Marko Lukić i Zdravko Andabak.

Tekst i slike: K.Kašpar

hgz-site-adminSjednica Upravnog odbora
pročitaj više